Suuri nädal oo käe

Ööse enne palmipuudepüha keerti kellusid jälle teeseks ja selle ööse olli nähä, et põle väljas külmaidugid oln. Ladistas öö läbi vihma alla ja ominguks olli lumekord tüki õhemaks vaon.

Ennevanaste ikka üteldi, et Suuri nädali sadade kõege rohkem vihma ja lörtsi. Neh, meri läheb ju koa lahti ja selletaudi oo õues vilu. Õuete pialsed oo sõuksed lödrised, et ega põlegid palju paramad tiha kut kambris oduda. Linasid ange pial leegita änam ep soa. Aga nie kenad kevadised ilmad ikka kutsuvad õue juba koa. Ruotsud olla koa juba kohale jõudn ja sättivad omasid pesasid korda.

Suuri nädal oo ju muedu sõuke vaikene aeg ja köib just sõnnamoani välja kut lihatumad pühad piale tulavad. Muhus oo ikka moeks oln, et Suuri Neljabe ja Riede, siis süiasse hapurokka. Ja siis annud mõni pere vanam inimene teestele malakast, sie pidada ead kalaõnne tooma.
Lihatumaks pühaks tehti ennemalt ikka õlut ja saialeiba. Liha keedeti piisi pial katlas. Põle teesega mingid jämpsimist oln.

Esmasbe omingust oo lapsed koa jälle koolis. Ja sie viimane lõpp oo ikka kõege pitkem ja vaevasem. Neh, kui ikka jalgealused tahemaks koa võtab, kellel siis änam oo aega õppemise piale mõtelda.
Uus Muhulase leht oo koa nüid rükist välja tuln. Ja sial sihes oo teeste asjade ulkas ka irmuskena pitk jutt meite vallavanamalt. Sie oo sedaviisi lihtsas moakeeles kirjutat, et sest piaks küll iga arimata inimene koa aru soama, kuskohta ja mise jäuks valla raha kulutatse ja mis selle iest tihasse.
Põle mitte sedaviisi kut viisuri sihes mõnel poliitikamehel, et tea kas ta isegid aru soab, mis ta reagib. Ja iga asja kohta, mise pialt kokku oidasse, oo kenaste jutt juures, et miks just sialt kohjast kokku oidasse.
Viel kirjutavad lehtes kõik nie, kis oma minevavoastaste tegemiste iest reemiad said. Nõnna et lugemist oo üsna ulka.
Suuri Neljabe oo viel üks kenamad sorti asi sii soare pial. Pädaste mõisas oo selle päeva kellu kahestteistmest kontserdisari “Kammermuusika mõisakoolides” oma kavaga “Romansid”.

Olge siis ikka munuksed ja pühabe omingu kuulake, kui rallikellad üidma akkavad, köige kirkus ja nüidse aa kombe järge värvige kirjusid mune.
Liiva Suures kirkus oo pühabeomingusel teenistusel kirgu oma lauluansambli esimene ülesseastumine. Nõnna, et ole sa mis usku tahes, kirku tasub pühateaegas ikka minna.
Olga siis sedakorda jälle moekast.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)