Ühtekuuluvusfondi veeprojekt lõpusirgele jõudnud

Ühtekuuluvusfondi veeprojekt lõpusirgele jõudnud

VALMIS UUSI KLIENTE VASTU VÕTMA: Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel palub liitumissoovist kohe teada anda.
Foto: Peeter Kukk

2004. aastal alguse saanud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi maakondlik veeprojekt peab olema lõpetatud hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Nii nõuavad fondi reeglid. Kogumaksumuseks kujunes 350 miljonit krooni, mis on seni suurim eurorahaga ellu viidud omavalitsuste koostööprojekt Saare maakonnas.

“Üks väga suure mastaabiga projekt on valmimas ja meie õnneks on laias laastus kõik sujuvalt laabunud,” ütles Oma Saarele AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel.
Praeguseks on kõikides omavalitsustes valminud põhiobjektid – torustikud ja veejaamad. Jätkuhangete käigus renoveeriti veel mõned väikepuhastid ja paigaldati lisatorustikke.
“Valdade seis on täna selline, et hetkel käib väikepuhastite häälestamine, sest külm talv ei soosinud nende käima minemist,” rääkis Saaremäel. “Puhastid ei ole veel saavutanud kõiki vajalikke parameetreid, aga see töö on lõppjärgus.”

Praegu on Kuressaare Veevärgil läbirääkimiste lõpetamisjärgus Kärla keskuse reoveepuhasti rekonstrueerimise hange. Väiksemamahulisi töid on Saaremäeli sõnul veel kolmes kohas, vastavad lepingud on alla kirjutatud. Need on Salme vallas Läätsa puhasti ja torustik nii Salmel kui ka Läätsal, Valjalas mõne tänava torustik ja reoveepuhasti korrastamine ning Kärlal jätkuprojektina Mätasselja küla torustik.

Tööde järg Ruhnus

Niipea kui ilmad lubavad, läheb töösse veeprojekti Ruhnu valla osa. Selle aasta lõpuks valmib ka linna uus reoveepuhasti. “Kindlasti vaatame üle kõik eelmise aasta tööd, et teha selgeks vajumised ja võimalikud haljastuse taastamise kohad,” selgitas Ain Saaremäel kevadiste lisatööde vajadust. “Mitme puhasti juures on aga haljastustööd veel tegemata.”

Saaremäeli sõnul makstakse kõik parandused kinni projekti eelarvega, kuna tegemist on vaegtöödega, ja keegi midagi juurde maksma ei pea. Tehtud töödele kehtib garantii kaks aastat ja kõik ilmnenud vead kõrvaldatakse lisakulutusi tegemata.
Ehituse käigus on uute asjaolude ilmnemisel tulnud üht-teist ka ümber otsustada. “Geodeesia on kohati olnud vale, näiteks toon liigveeprobleemid Kõljalas ja Kaalis,” viitas Saaremäel projekteerimisvigadele. “Samuti olid probleemid paese pinnasega, projekt näitas küll ühte, aga maa seest tuli välja midagi muud.”

Ootamatustega hakkama saamiseks oli projektis teatud rahasumma reservis. Muinsuskaitse järelevalve töötas pidevalt, aga taolist suurt probleemi nagu oli Kärlal, kus kaevamisel satuti muinaskalmistu peale, mujal ette ei tulnud.
Et ehitajad praaki oleksid teinud, seda ei ole tuvastatud, ehkki mõningaid kahtlusi on olnud. Kontrollimisel on selgunud, et veelekked on alguse saanud kinnistusisestest torustikest, mis ei ole suuremale survele vastu pidanud. Nende lekete eest vastutab aga kinnistu omanik.

Joogivesi on kõikjal kvaliteetne

Senistel andmetel on kõikidest pumplatest väljuv vesi joogivee nõuetele vastav. “Paaris kohas võib veel esineda väiksemaid puudujääke, kuna tegu on keerukamate veeseadmete häälestamisega,” rääkis Saaremäel. “Aga neil asjadel hoitakse silm peal ja kui midagi ilmneb, reageeritakse otsekohe.”

Veeprojekti rajamisel on Kuressaare Veevärgil olnud palju lepingupartnereid ja firma hinnangul on tegu olnud igati tublide tegijatega. “Arco Ehitus, Water Ser, Skanska, Terrat, SV Torutööd, Ores Ehitus, Viimsi Keevitus, Klotoid,” loetles Saaremäel mõningaid neist ja lisas, et mitte ühegagi pole vaja olnud vaielda ega pidanud ka kehva töö pärast kurja häält tegema.

Veevärgi juhtidele teeb heameelt seegi, et omavalitsused on olnud väga head koostööpartnerid. Mitte ühtegi otsust pole vaja olnud teha neid kaasamata. See näitab Saaremäeli sõnul seda, et tulevikuski võib selliseid suure mahuga projekte koostöös omavalitsustega ellu viia küll, sest koostöö sujub.

Kaugvalve hange tulekul

Lõppemas on kaugvalvesüsteemide hanke ettevalmistustööd, nendega varustatakse kõik veesüsteemid. Eesmärgiks on info saamine rikete olemuse kohta, et osataks kõige adekvaatsemalt reageerida ja vältida avariibrigaadide tühisõite.

Neis valdades, kus ehitustööd on lõpetatud, on alustatud opereerimisteenuse ülevõtmisega. Hetkel on töös Lümanda, Kihelkonna, Mustjala ja Pihtla valla dokumentide vormistamine. Ülevõtmise käigus tehakse ka täpsed kalkulatsioonid ja omavalitsused kehtestavad uued teenuste hinnad.
“Kui kusagil ülevõtmine toimub, anname sellest igale kliendile kirjalikult teada ja sõlmime mõistliku aja jooksul kõigiga uued lepingud,” selgitas Ain Saaremäel. “Teenuse osutamine ei katke operaatori muutumise tõttu hetkekski.”

Kuressaare Veevärk paneb kõigile südamele, et kus süsteemid valmis on, võib kohe pöörduda kas omavalitsusse või otse Kuressaare Veevärki, et liituda. Esimese aasta jooksul kliendilt liitumistasu ei võeta. Veefirma eesmärk on, et rajatud süsteemid võetaks maksimaalselt kasutusse võimalikult lühikese aja jooksul. Mida rohkem kusagil asulas tarbijaid on, seda odavamaks kujuneb veeühiku hind.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 57 korda, sh täna 1)