Lugeja küsib

Mäletan tööandjana, et eelmise töölepingu seaduse ajal tuli töölt lahkunud töötajate töölepinguid säilitada pikka aega. Milleks tuleks töölepinguid nii pikalt säilitada ning kas uue seadusega on siin midagi muutunud?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Tõepoolest, eelmise töölepingu seaduse § 21 lõike 2 kohaselt pidi tööandja töölepinguid säilitama 50 aastat alates töölepingu lõpetamisest ning tegevuse lõpetamisel andma need üle arhiiviasutusele.
Uue töölepingu seaduse (TLS) § 5 lõike 5 kohaselt säilitab tööandja töölepingu kirjalikku dokumenti (töölepingut) selle kehtivuse ajal ning 10 aastat töölepingu lõppemisest arvates. Eelnev puudutab alates 01.07.2009. a sõlmitud uusi töölepinguid.

Vanemaid, ehk enne TLS jõustumist (01.07.2009. a) sõlmitud töölepinguid peab tööandja säilitama 50 aastat. Sellisele seisukohale on asunud oma selgitustes sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats. Seisukoht ise tugineb TLS § 131 lõikele 2, millise kohaselt ka enne 01.07.2009. a sõlmitud töölepingutele kohaldatakse nimetatud kuupäevast alates uue TLS sätteid, mis aga ei välista ega piira lepingupoolte õigusi ega kohustusi, mis on tekkinud enne 2009. aasta 1. juulit.

Milleks ikkagi vanu töölepinguid nii pikalt säilitada? Kuigi pensionistaaži tõendatakse alates 1999. aastast isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel, tõendavad säilitatud vanemad töölepingud vajadusel töötaja tööstaaži kuni 31.12.1998. a. Seda lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 10.01.2002. a määruse nr 6 “Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord” (RT I 2002, 5, 14) § 2 lõigetest 1 ja 2, milliste kohaselt pensioniõigusliku staaži tõendamiseks esitatakse töötamist tõendava dokumendina üldjuhul tööraamat.

Tööraamatu või selles vastavate kannete puudumise või ebaõigete kannete korral võib pensioniõiguslikku staaži tõendada muu dokumendiga (tööleping, käskkiri, korraldus, isiklik kaart, töötasuleht, töönimistu, teenistuskiri, kolhoosi liikmeraamat, tööettevõtuleping või muu tsiviilõiguslik leping jmt), milles on andmed töötamise aja kohta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)