Vaid pooled ametikoolis kutse omandanuist on leidnud töö (1)

Vaid pooled ametikoolis kutse omandanuist on leidnud töö

Foto: Peeter Kukk

Masu tõttu on 323-st mullu Kuressaare ametikooli lõpetanust praeguseks tööd saanud 49 protsenti, töötuna on arvel 25 protsenti mullustest lõpetanutest. Ameti selgeks õppinutest 20 protsenti aga jätkab õpinguid.

Ametikooli teabejuhi Taavi Tuisu sõnul on raske olukord tööjõuturul lõpetajate tööle saamise võimalusi oluliselt mõjutanud. “Kui Saaremaal on praegu 300 registreeritud töötut ehitajat, ei ole ka meie ehituserialade lõpetanutel kerge tööd leida,” ütles ta.
Mullu lõpetas Kuressaare ametikooli 52 majandusbuumi harjal õpinguid alustanud ehitajat.

“Aasta lõpus, kui rühmajuhatajad neid läbi helistasid, olid neist töötud 25, mis on muidugi kurb,” märkis Tuisk, nentides, et samas on see ka eriala, mille lõpetanute hulgas on töötus üleüldse kõige suurem.
Kuid siiski oli veerand neist ehk 13 siiski erialasel tööl ja viis inimest muul tööl, sh kolm neist välismaal.

Ülejäänud on kas kaitseväes või lapsehoolduspuhkusel, mõne üksikuga ei suutnud rühmajuhatajad ka kontakti saada.
“Kui ehitajaid lõpetas meil suur hulk, siis teiste erialade lõpetajate arv on valdavalt väiksem ning siit statistilisi üldistusi teha selle kohta, millist eriala tasub õppida või mitte, pole mõtet,” selgitas Tuisk. Näiteks lõpetas möödunud aastal ametikooli eelkõige erivajadustega õppijaile mõeldud kinnisvarahoolduse eriala kolm noort, kes kõik ka töötasid.

Meeldiv on kooli teabejuhi sõnul aga see, et noored on rasket aega võtnud võimalusena edasi õppida. Ehituse lõpetanud noormeestest õpib praeguse seisuga edasi seitse, neist neli ülikoolis või rakenduskõrgkoolis. Aasta varem lõpetanud ehitajatest ei läinud samas keegi kõrgharidust omandama.

“See ei tähenda aga, et ehitajaks õppida ei tasu,” kinnitas Tuisk. “Olen nii avatud uste päevadel osalenud põhikoolilõpetajatele kui ka mullu, ehitajaameti populaarsuse madalseisus, õppima tulnud noormeestele rääkinud, et kolme aastaga peaks ehitusturu mahud olema taas kasvanud.” Mullu näiteks tahtis ehitust õppida 16 noormeest ja nemad peaksid Tuisu hinnangul lõpetades kenasti Saaremaa tööturule ära mahtuma.
Palju sõltub inimesest endast

Põhikoolijärgsetest erialadest on kõige paremini käinud arvutiteeninduse eriala lõpetanute käsi – 13 lõpetanust on töötu vaid üks. Keskmiselt on läinud kokaeriala omandanutel – 42 lõpetajast 23 on tänaseks erialasel tööl. Kuuest paadiehituse lõpetanust on erialasel tööl aga pooled.
Tuisk tunnistas, et praegu on paratamatult äärmiselt raske aeg tööturule suundumiseks. Seda eriti sellest aspektist lähtudes, et äsja kooli lõpetanud noored peavad konkureerima suure hulga pikaajalise töökogemusega inimestega.

“Samas tean ma meie õpilasi, kes käivad kooli kõrvalt veel tööl, seega pole pilt nii ühene ja sõltub paljuski inimesest endast ning sellest, kas on valitud sobiv ja südamelähedane eriala,” märkis Taavi Tuisk.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)