Saare maakond sai terviseprofiili (1)

Maakonna terviseprofiil, mis näitab kohalike inimeste tervislikku seisundit ja seda mõjutavaid tegureid, on valmis, teatas Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Imbi Jäe. Tema sõnul koostati tervise arendamise strateegia erinevate valdkondade spetsialistide koostööna ja kokku osales selle koostamisel 37 inimest.

“Rühmatöö tulemusena analüüsiti indikaatoreid, selgitati välja probleemid ja vajadused ning püstitati valdkondadeülesed eesmärgid tervise arendamisel,” selgitas Jäe, kelle sõnul alustatakse nüüd vastavalt püstitatud eesmärkidele ja ülesannetele edasise tegevuse kavandamist.

Koostatud dokumendist võib lugeda, et maakonna jaoks on probleemideks näiteks saarelisusest tingitud probleemid, negatiivne iive ja negatiivne rändesaldo, samuti suur abortide arv ja meeste varane suremus.
Selgus ka, et koguni 74% maakonna elanikest töötab Kuressaares või linna lähedal ning valdades on tihtipeale suurim tööandja omavalitsus ise. Sestap on ka töötuse probleem suurem maal, kus pikaajalistest töötutest saavad tihtipeale “poetagused”, kellel lõpuks kaob tööharjumus ja süveneb alkoholism.

Mureks on ka alkohoolikute rehabilitatsioonisüsteemi puudumine ja Eesti keskmisest suurem puuetega inimeste hulk.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)