Parts ja Priske nõuavad Kasemaalt Ruhnule laeva (5)

Majandusministeeriumi kantsler Marika Priske väljendas Saare maavanemale saadetud nõudlikus toonis pöördumises nii ministeeriumi kui ka ruhnlaste ühist kartust, et ka tänavu ei suuda maavalitsus korraldada laevaühendust Ruhnu saare ja Saaremaa ning mandri vahel.

Priske teatab kirjas maavanem Toomas Kasemaale, et Juhan Partsi juhitav ministeerium tunneb jätkuvalt muret Ruhnu ja mandri vahelise laevaühenduse pärast, arvestades eelkõige asjaolu, et suvehooaeg algab juba maikuus. Samas ebaõnnestus just riigihange Ruhnu liinile laeva leidmiseks, sest ainus pakkuja ei kvalifitseerunud.

“Vedaja leidmise ja uue laeva liiniletoomisega viivitamine tekitab olukorra, kus Ruhnu ja mandri vahet sõita soovivatel reisijatel on äärmiselt raske korraldada oma reisiplaane, eriti puhkuste ajaks,” märgib Marika Priske.
Tema sõnul tuleb arvestada, et suveperioodil ei ole Ruhnu ja mandri vahelise lennuühendusega alati võimalik rahuldada reisijate vajadusi ja eriti tekitab see ebamugavusi suurtele turismigruppidele. See kõik omakorda piirab oluliselt reisijate pääsu Ruhnu saarele ning toob kaasa negatiivseid tagajärgi Ruhnu turismile ja ettevõtlusele, kirjutab kantsler.

Suvised lennud pole otstarbekad

Majandusministeerium on seisukohal, et suvekuudel lennuühenduse eelistamine laevaühendusele ning seega ka Ruhnuga transpordi korraldamiseks eraldatud vahendite põhiosa suunamine lennuühenduse toetamiseks ei ole otstarbekas, eriti arvestades praegust olukorda.
Marika Priske juhib maavanema tähelepanu asjaolule, et “lennuettevõtjaga sõlmitud lepingus on ette nähtud ka selle ennetähtaegse lõpetamise võimalus, mida tuleks vajadusel kasutada, et suunata riigieelarvelised vahendid Ruhnu ja mandri vahelise regulaarse laevaühenduse tagamiseks suvekuudel”.

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mika Männik ütles Oma Saarele, et maavalitsus lähtub lennu- ja laevaoperaatorite otsimisel ja nendega lepingute sõlmimisel majandusministeeriumilt saadud volitustest. Männik rääkis, et laeva leidmiseks on hange pooleli ja sellises seisus pole kuidagi võimalik rääkida lennufirmaga lepingu lõpetamisest.
“Muidu me looksime olukorra, kus Ruhnu jääb üldse ilma igasuguse transpordiühenduseta,” lausus Männik, kelle sõnul maavalitsus jätkab väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihankega, et leida 1. maiks vedaja Roomassaare–Ruhnu–Pärnu laevaliinile.

Ruhnlane on kuri

Ruhnu ettevõtja Kaarel Lauk ütles Oma Saarele, et kui eelmisel aastal oli vedaja äralangemise tõttu tõsine hädaolukord ja lennuliiklus suvel mõneti tõesti põhjendatud, siis lennulepingu tegemine kahe aasta peale, sh 2010. a suveks, on kuritegelik hoolimatus kodanike suhtes.

Ta viitas Juhan Partsi kirjale riigikontrollile, kus on võrreldud laeva- ja lennureiside osas ühe reisija peale kulunud riigi raha. 2007. aastal kulus ühe reisija lennukiga veoks 1798 kr, laeval aga 388 kr reisija kohta ehk 4,6 korda vähem. 2008. aastal olid vastavad arvud 2102 ja 503 ehk laevareisija vedu läks riigile maksma ligi 4,2 korda vähem. 2009. aasta andmeid ei võrreldud, sest laev käis väga harva ja toetus reisija kohta oli oluliselt suurem.

“Seega saame laevaühenduse asendamisel lennuühendusega reisijaveo puhul vähemalt 4,6 korda kehvemat (vähem) teenust, kaubaveo osas on vahe veel mitmeid kordi suurem, sest lennukiga ehitusmaterjale jm mahulisi kaupu ei vea, selleks tuleb veel omakorda eraldi laevareise tellida,” rääkis Lauk.
Tema sõnul on majandusministeerium seega nüüd asunud Ruhnu ettevõtjatega samale seisukohale, et suvine laevaliikluse asendamine lennuliiklusega on riigi raha raiskamine. “Nagu Priske kinnitab, “ei ole otstarbekas”, ruhnlasena lisan, et see on ka konkreetselt saare elu riigipoolne väljasuretamine,” tähendas Lauk.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)