Oogid kevade kätte jõudn

Oogid pööripäe möödas ja kevade kätte jõudn. Ja mis sii ütelda, pööripäene ilm olli ikka sõuke kevadene ja kevadeseks ta jähigid. Nõnna et sie vanarahva ütlemine, et pööribe ilm pöörab põle jälle mitte märki vale jutt. Tuult olli sellepääva küll, aga sie olli sõuke soemapoolne ja siis oo oodata, et tuleb sõuke soemad sorti kevade koa. Täna oo Poastumaarjapäe ja seks aaks olla kiivel juba esimene muna pesas.

Mineva pühabe arutati Liival jälle Suure kirgu arengukava. Esteks olli ikka mõte, et soab asja ää lõpetat, aga ikka venis nii pitkale, et tuleva pühabe arutatse edasi. Nõnna et kõikidele Suure kirgu liikmetele tiadmiseks; viel põle ilja oma sõna sekka ütelda, et mis oo kirkus easte ja mis ukkas ja mesmoodi paramini soaks ja mes võib meite tahtmata ullemaks minna.

Liiva kirgul oo viel sõuke tiadaandmine koa, et suuri riede ja esimese lihavõttepõha omingu piab piiblitundi Aare Luup. 11-ndal abrillil oo sii teenistust pidamas meite endine kirguõpetaja Urmo Saks. Ja 18-ndal abrillil oo jälle Aare Luubi piiblitund. Ja abrilli viimase pühabe, ähk siis 25-ndamal kuupäeval, oo Liiva Suures kirkus Saaremaa naiskodukaitse mälestuspäev. Ja sellepäeva pidavad teenistust Anu Konks ja Hannes Nelis.

Noordekeskusel oo jälle sõuke tiadaandmine, et järjekordas teene kontsert “Las noorus möllab” oo tuleva laupa, 27-nda märtsi õhta, ja sedakorda Orissaare kultuurimajas. Pidu ise akkab pihta kellu kahessast, uksed tehasse lahti poole kahessast. Ja pileti ind oo 25 rooni.
Sedakorda oo naestepäeva meenutuseks rohkem sõuksed ansamblid, kus tüdrikuid koa ulkas oo.

Ja Hellamaa külakeskus ütleb, et nende elu läheb ikka pissitassa vanaviisi. Kohveomingud oo ikka sedaaegu kut nad kogu aeg oo oln.
Koolilastel oo vaheaeg. Lasteaa uksed oo küll lahti, aga nie lapsed, kis tahtvad suurematega seltsis kodu vaheaega pidada, nendele põle sie mitte keeltud. Arva kut nie lasteaalapsed ja koolilapsed sedaviisi seltsis päeva otsa mässata soavad. Las tundvad veel viimsest lumest mõnu.

Muhu Muuseumil oo koa üks uhkemad sorti üritus tulemas. Tuleva kessiku, 31. märtsil ja neljabe 1. abrillil, tudvustatse gümnaasiumide noordele pulmakombid. Neh, voata, nüidsel aal oo pulmad nii arvad asjad, et noored inimesed põlegid oma elus pulma soan ja nõnna ep oska isegid oma lassipulmi änam korralda, reakimata siis sellest, et mis siis soab, kui omal naesevõtt või meheleminemine käe oo.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)