Poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamise toetustest

2007. aastast on võimalik taotleda PRIA toetust Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste hooldamiseks. Toetuse eesmärgiks on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.

Toetust võib taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,1 hektari suuruse poolloodusliku koosluse peale, mis asub Natura 2000 võrgustiku aladel. Sealjuures peab taotleja tagama, et poollooduslik kooslus, mille peale toetust taotletakse, on niitmise või karjatamisega hooldatav ja sellel on kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.

Toetuse suurus ühe hektari puisniidu hooldamiseks aastas on 3725 krooni ja ühe hektari muu niidu hooldamiseks aastas 2910 krooni. Toetus võetakse viieaastase kohustusena.
Alale, millele taotletakse poollooduslike koosluste hooldamise toetust, ei maksta teisi toetusi nagu loodushoiutoetust, ühtset pindalatoetust, täiendavaid otsetoetusi ega ka ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi.

Toetuse taotleja peab olema läbinud teise kohustuseaasta 1. septembriks keskkonnaameti või keskkonnaameti eelkäija riikliku looduskaitsekeskuse korraldatud poollooduslike koosluste hooldamise koolituse. Kõik taotlejad, kes on eelmistel aastatel poollooduslike koosluste hooldamise koolitustel käinud, ei pea seda tegema sel aastal. Viieaastase kohustuseperioodi jooksul piisab ühe koolituse läbimisest, mis ei tähenda seda, et soovi korral ei võiks igal aastal õppepäeval käia.

Sel aastal toimub neli koolitust:
1) 6. aprillil Hiiumaal Kärdlas Tuuru maja saalis (Vabrikuväljak 1);
2) 7. aprillil Saaremaal keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis (Tallinna tn 22);
3) 22. aprillil Rapla maavalitsuse saalis (Tallinna mnt 14);
4) 27. aprillil keskkonnaameti Tartu kontori saalis (Aleksandri 14).

Toetuse taotlemine

Taotluste kooskõlastamine kestab 1. aprillist 20. maini keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris. Taotluste kooskõlastamiseks palume vastuvõtuaeg eelnevalt kohaliku maahoolduse spetsialistiga kokku leppida!

Pärast keskkonnaameti kinnitust ala toetusõiguslikkusele tuleb taotlusdokumendid toimetada ajavahemikus 2.–21. mai PRIA-sse.
Keskkonnaamet võtab vastu ka loodushoiutoetuse taotlusi poollooduslike koosluste taastamistöödeks ja karjaaedade tegemiseks, samuti hooldamistöödeks kaitse- ja hoiualadel või püsielupaikades väljaspool Natura alasid.

Taotlusi saab täita 1. aprillist 17. septembrini internetiaadressil http://niidud.envir.ee või keskkonnaameti piirkondlikus kontoris.
Täiendavat infot saab maa-hoolduse spetsialistidelt (tööpiirkonnad sulgudes): Tiina Orav (Kaarma, Leisi, Mustjala, Pihtla, Valjala) 45 27 755, 53 338 176; Tatjana Faust (Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu) 45 27 762, 52 68 084; Piret Sepp (Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide, Ruhnu) 45 27 760, 53 341 577.

Piret Sepp
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare
regiooni maahoolduse spetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)