Alver Sagur võtab ette Põduste jõe puhastamise (10)

Turismiettevõtja Alver Saguri loodud MTÜ Põduste Areng on võtnud eesmärgiks puhastada Põduste jõe alamjooks Suuresillast Laugi peakraavini.

“Kõigil linnakodanikel on vaja, et jõgi, mis läheb läbi linna, oleks puhas ja korras,” ütles Alver Sagur, kes kavandab Põduste jõe alamjooksu tervendamisprojekti koos Kuressaare linna ja Kaarma vallaga.
Korrastustööks valitud lõik Kihelkonna maantee sillast Laugi peakraavini (suudmest 2,4–5 km) asub Kuressaare linna ja Kaarma valla piiril. Tööde käigus puhastatakse jõgi setetest, olmeprahist, taimestikust, kujundatakse voolusängi jmt.

OÜ Consultare tehtud Põduste jõe alamjooksu tervendamise vajalikkuse hiljuti valminud uuringus öeldakse, et tööde esmane eesmärk on taastada Põduste jõevähi- ja kalavarud, samuti suurendada jõe ornitoloogilist mitmekesisust. Plaanis on korrastada jõeäärne maastik ja ehitada välja kallasrada, arvestades ka kasvavat vajadust puhke- ja kalastusvõimaluste järele Kuressaare linna läheduses.
Küsimusele, milliseid turismiobjekte on plaanis Põduste jõe äärde rajada, Alver Sagur otsest vastust ei andnud, märkides vaid, et mõtteid on igasuguseid. Samuti ei osanud arendaja öelda, millal töödega pihta hakatakse.

OÜ Consultare uuringus märgitakse, et Põduste omab maakonna vooluveekogudest suurimat rekreatiivset tähtsust ja potentsiaali, olles ainus jõgi, mis voolab läbi Kuressaare linna. Kuna Põduste jõgi voolab läbi Kuressaare, on linn ja siinsed tootmisettevõtted sajandite jooksul jõe alamjooksu pidevalt reostanud, kuid viimastel kümnenditel on pööratud ka rohkem tähelepanu jõe ökoloogilisele seisundile.

Kõige halvem oli Põduste jõe ökoloogiline seisund 1980-ndate esimesel poolel, kui Kuressaare linnas puudusid korralikult töötavad puhastusseadmed. Põduste jõe ääres asunud piima- ja lihakombinaat lasid oma reoveed jõkke.
Põduste jõe tervendamist on korduvalt kavandatud ja osaliselt ka ellu viidud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)