Saarlased küsivad toetuseks 2,6 miljonit

Saare maakonnast laekus “Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile” kaheksa taotlust kogusummas 2,6 miljonit krooni.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse andmeil ei vasta kaks taotlust nõuetele, sest toetust sooviti ka projekteerimiseks. Seega pole rahalootust Kärla vallal, kes küsis toetust lasteaia õueala infrastruktuuri väljaehitamiseks, ning Võhma kultuuri- ja spordiseltsil, kes soovis toetust endise koolimaja sisetööde projekti koostamiseks.

Nõuetele vastavad Kihelkonna valla spordihoone rekonstrueerimise projekt (toetusetaotlus 494 582 krooni), Kuressaare linna projekt skatepargi rekonstrueerimiseks (288 959 kr), Lümanda valla koolisöökla remondi projekt (397 940 kr), Pöide valla projekt Tornimäe rahvamaja tulekustutussüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks (385 229 kr).

MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus küsib Kuressaare turvakodu rekonstrueerimise III etapi töödeks 491 839 krooni ja Võhma kultuuri- ja spordiselts endisse koolimajja valve- ja tuleohutusseadmete paigaldamiseks 19 000 krooni. Summadele lisandub omafinantseeringu kohustus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)