Vanemas eas töötud saavad kursusteks ligi 6 mln krooni (13)

Vanemas eas töötud saavad kursusteks ligi 6 mln krooni

KOGEMUSI TÖÖTUILE: Lisaks töötukassa uksest sisseastumisele võivad töötud pöörduda ka Saaremaa õppekeskuse poole, kes sai kursuste korraldamiseks miljoneid kroone.
Foto: Peeter Kukk

Saaremaa õppekeskuse taotlusel algab Saare ja Hiiu maakonnas Euroopa Sotsiaalfondi projekt “Kaasaegsed teadmised lisaks kogemustele”.

Projekti kogumaksumus on 6 599 310 krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus moodustab 5 939 379 krooni. MTÜ Saaremaa Õppekeskuse koostööpartneriks on SA Tuuru Hiiumaalt.
Projekt käivitus 1. märtsil ja kestab tuleva aasta oktoobri lõpuni, ütles projektijuht Kristi Sillart Oma Saarele.

Projekti käigus on kavandatud ettevõtmisi ja meetmeid kaasa aitamaks vanemaealiste, 50–74-aastaste paremale tööhõivele, kusjuures rohkem tähelepanu on pööratud sotsiaalteenustele ja sotsiaalettevõtlusele, mis võimaldavad rakendust kõrgema haridustasemega või erialakoolitust saanud inimestele.
“Ettevõtluskoolitus koos sellealase nõustamisteenusega ning õppereisid võimaldavad saada uusi ideid ja kogemusi rajamaks oma ettevõtet või pakkumaks uusi tooteid ja teenuseid,” märkis Sillart.

Projektijuht lisas, et projektis on kindel koht koostööl ettevõtjatega, kohalike omavalitsustega ja mittetulundussektoritega, vältimaks tööjõuturult kõrvale jäänud inimeste arvu suurenemist ja pakkudes tuge ja sotsiaalset osalemist töö kaotanutele.
Projekti raames on Sillarti sõnul võimalik ennast harida ja täiendada erinevatel kursustel, erialakoolituste raames saab õppida ettevõtlust, sotsiaalhooldust, klienditeenindust, turismi ja müügitööd, puhastusteenindust, metalli- ja puidutööd, paadiehitust ning õppida on võimalik ka individuaalsete õppekavade alusel.

Kogu projekti vältel on võimalik osaleda mitmesugustes tööklubides ja ümarlaudadel, kasutada mentorteenust ja individuaalset nõustamist. Korraldatakse õppereise väikeettevõtluse alaste ideede saamiseks ja kogemuste omandamiseks.
Projektirahast võimaldatakse tööandjatele palgatoetust ja ettevõtlusega alustajatele stardiabi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)