Päe köib korrast kõrgemast

Terit.
Päe köib ikka korrast kõrgemast ja talvel põle änam kuigid palju sõrgu vastu aada. Ööse küll külmetab, aga päeva sulatab üsna jooniga.

Mineva nädali sai sii kuulutat, et koolimajas oo tüdrikute oma nädal. Nüid oo siis järg jõudn naeste kätte. Esmaspe olli ju naestepäe ja selle aegus oo Muhus juba mitu voastad peetud naeste nädalt.
Sedakorda akkas naeste nädal pihta reesuga Kuresare spaasse. Nüidsel aal oo sõuke ea asi, et ojoda soab talvisel aal koa ja mitte paljast jääaukus. Mine aga muudkut linna spaase. Teesibe õhta kellu kuiest olli spordiallis aeroobika õhta. Pärast olli muidugid saun koa.

Kolmabe õhta kellu kuiest olli Hellamaa külakeskuses kosmeetika õhta. Margit Viidul tudvustas naestele Oriflame`i kosmeetikad ja oma palgenaha testi sai koa tiha. Neljabe oo külakeskuses tikkimise ja moalimise õhta. Tikkimist õpetab Meeli ja moalimist Pille.
Suur aitüma külakeskuse noorikutele, kis oo võtn vaevaks sõukse nädali jälle korralda, et nõnna ütelda raditsioon ep katkeks. Ja Muhu
naesed, olgugid nad kanged ja tuulde käe karastan, oo ju ikka veart poari õhtadkid voastas oma jäuks. Muedu oo paljast tüö ja lapsed ja mees ja kodu.

Külakeskuses oo muud toemetamist koa. Pühabe, emakiele päeva õhta kellu kuiest loanitse sial ää lõpeta sellevoasta murdevõistlus. Seevoaasta olli töid küll vähäm kut igakordas oo oln, aga nie oo kõik nii irmus uhked asjad. Olli juttusid ja olli laulusid. Ja muist ollid sõuksed tõsisemad jutud ja muist jälle sõuksed uhkemad naljajutud vanadest muhu inimestest.
Viel ütles Tiina külakeskusest, et taa käest soab osta Mahavoki kontserdi piletime. Kis oo uvitat, siis aga küsige taa käest.

Lasteaa lastel oo oma vanavanamatele üks kutse. Teite silmarõemud ootavad teitid teesibe, kuieteistmendamal märtsil, õhta kellu neljast lasteaa saali vidust pidama. Mismuodi sie viduse pidamine köib ja mis sial tihasse, selle kohja pialt olete tee küll ise lastest targemad.
Noordekeskuses oo sõuke tiadaandmine, et kuiendal märtsil olema pidan Reisikohvik oo edasi lükat kolmeteistmendama märtsi piale. Ja sõuke asi koa viel, et kis tahtvad ennast suiks töömaleva kirja panna, nie olgu ruttus. Selle kuu lõpuni pannasse minesid kirja, aga kis ies, sie sihes.

Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)