Ministeerium on pindalatoetuste määrustega ajapuuduses

PRIA saatis põllumajandusministeeriumile kirja, milles tundis muret ministeeriumi viivituse pärast erinevate pindalatoetuste meetmete määruse allkirjastamisel.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul on põllumajandusministeerium ja PRIA kokku leppinud nn kahe kuu reeglis, mille kohaselt oleks ministeerium pidanud kõik maaelu arengukava (MAK) pindalatoetuste määrused allkirjastama hiljemalt 2. märtsiks ehk kaks kuud enne taotluste vastuvõtu algust. Seni on aga allkirjastamata kümme MAK-i keskkonnameetme määrust.

Ahti Bleive sõnul seab hilinemine määruste allkirjastamisel ohtu toetuste õigeaegse ja nõuetekohase menetluse ja maksmise. Samuti hilineb infomaterjalide õigeaegne valmimine ja info edastamine taotlejatele.
PRIA töö- ja arendusplaanid on Bleive sõnul tehtud piiratud eelarvevahendite tingimustes arvestusega, et määruste allkirjastamine toimub vastavalt kokkulepitud tähtajale.

Kuna 2010. aastal ei ole tehtud plaane võimalik MAK-i keskkonnatoetuste osas järgida, siis on ohus nende meetmete menetluse ja toetuse määramise otsuste õigsus ja õigeaegsus. Kirjeldatud probleemid toovad lõppkokkuvõttes kaasa negatiivseid tagajärgi PRIA klientidele ja lisakulutusi, mis on tingitud tarkvarade arendamisest väga lühikese perioodi jooksul, osutas Ahti Bleive 5. märtsil põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas. Samas märkis Bleive kirja lõpus, et praeguseks hetkeks on saavutatud vähemalt kokkulepped määruste põhinõuete osas, mis võimaldab PRIA-l arendustöödega siiski jätkata.

Ahti Bleive ütles Oma Saarele, et tema kiri on kahe asutuse vaheline normaalne tööalane infovahetus ning paanikaks ei ole kohe kindlasti põhjust – kirjas viidatud aspektid on pigem vormistusliku iseloomuga. “Hetkel saame kinnitada, et taotlemine algab õigeaegselt. See on kindlasti oluline teadmine klientidele,” sõnas Bleive.

Selleks, et teavet kõikidest muudatustest ja uuendustest võimalikult operatiivselt klientideni viia, plaanib PRIA lisaks tavapärastele infomaterjalidele korraldada koos ministeeriumi ja konsulentidega sel aastal esmakordselt infopäevi kõigis 15 maakonnas.

Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai tõi viivituse põhjusena välja asjaolu, et Eesti põllumajandusadministratsioon, mis on Euroopa odavaim, toob ametnikele kaasa päris suure töökoormuse, seda eriti meetmete ettevalmistamise ja õigusaktide väljatöötamise perioodil. Eriti pingeline on töö just kevadistele taotlusvoorudele eelnevatel kuudel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)