Tüdrikute oma nädal

Vahest ikka Muhus küsitse, et mis siis muedu uiemad oo? Ja vastatse üsna tihele, et mis sii ikka uiemad oo. Siis kirutse natusse aega ilma ja oogid kõik.

Ma uurisi sii koa ühepäeva, et mis Liiva koolimajas koa piale õppemise viel tihasse või et mis nendel koa uiemad oo. Ja kus kukkus uudisime tulema. Põle mitte ilmakirumiseks aegagid jäen. Nendel olla selle nädali tüdrikute nädal köimas.

See olla sõuke nädal, et tüdrikutele antade iga päe üks uhkemad sorti ülesanne ja siis poesid indavad neid. Esmaspe oln valimisel kõege vallatum soeng. Teesibe tuln üks muinasjutt ää lavasta. Ja sie oln sedandi, et anti kätte üks kotitäis asju, misega tüikk ette mängeti. Kessiku tulli tort tiha. Neljabe oo kõege kangem asi, siis olla loanis tüdrikute moadlus. Rieede tuleb ühte ansamblid järgi tiha. Ja esmaspe, kahessandal märtsil, siis oo suur auindamine ja poiste kontsert tüdrikutele.

Neljabe olla koolilapsed “Nuputa“ võistlusel. Ja väljas oo kohe kaks võistkonda. Riede, viiendamal kuupäeval, oo koolimajas noorkotkaste juht Heimar Põld. Ta tuleb kokku soama nende Muhu poestega, kis oo annud omad aavaldused noorkotkaks soamise kohta.
Emakielepäeva peetse koolimajas üheteistkümnendamal märtsil. Sii oo juba sõuke asi moeks soan, et emakielepäeva aegus kutsutse Tartu ülikooli kieletiaduskonna rohvessurid Muhuse. Sellekorra olla uurimise all ähk siis nii ütelda päeva teemaks kiele mitmekesisus.

Seevoasta tulle Muhuse sõuksed targad inimesed kut Urmas Sutrop, Liivi Holmann ja Tiina Tark. Esimene reakide moailma kieltest, teene sõuksest asjast kui viipekiel ja kolmanda rohvessuri jututeemaks oo “Eesti keele variatsioonid“. Ta pidada reakima murretest.
Noordekeskusest tuli sõuke tiadaandmine, et mineva laupa naad köisid Pärnus kodutute loomade varjupaikas oma annetuste iest ostet sööma ja muud roami ää viimas.

Ja vieel olli noordekeskusel sõuke jutt, et külmade ilmade aaks oo Reisikohvik kolin Kalakohvikust ää noordekeskusse. Ja sie tegutseb sial iga kuu esimese laupa õhta kellu kuiest kahessani. Osavõtmine oo vaba kõikidele uvilistele. Kuienda märtsi õhta tihasse mailma kaudu reenetamisele sõuke pisike vahe sisse ja reagitse Vormsi soarest. Oo ju Eestis koa kohti-paiku, kus kõik põle köin.

Muhu muuseum kuulutab sõukest asja, et nendel oo nüid muutun lahtiolemise aad. 16.septembrist kuni 14. maini oo nad lahti teesibest laupani kellu kümnest viieni ja pühabe ja esmaspe oo uksed muedu kindi, aga kui keskid just kindlaste sellepäeva tahab minna, siis leppigu enne ise kokku. 15.maist kuni 15. septembrini oo muuseum iga päe lahti, kellu ühessast omingu kuni kuieni õhta.

Sõuksed ollid mo jutud siis sellekorra. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)