Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler astus reformivastaste paati

Reformierakondlasest kultuuriministri Laine Jänese plaan asutada iseseisvate maakonnamuuseumide asemele Tartust juhitav liitmuuseum sai eitava vastuse ka regionaalministrilt.

IRL-i kuuluv Siim-Valmar Kiisler teatas Jänesele, et kahtlemata on positiivne, kui ümberkorraldamise tulemusena suureneb maakonnamuuseumide organisatsiooniline võimekus, kasutatakse ühiseid IT-arendusi ja -hankeid, kaasaegset säilitamis- ja kogumispoliitikat ning teisi arendustegevusi. Siiski on Kiisleri sõnul kaheldav, kas sihiks võetud eesmärgid ka saavutada suudetakse.

Regionaalminister osutab, et eelnõu seletuskirjas pole käsitletud ümberkorralduse regionaalset mõju ning muudatuste rakendumisel võib olla negatiivne mõju piirkondlikule iseotsustamisõigusele.
Kiisler viitab, et ühendmuuseumi tegevusse rakendudes jääb riigi kultuuripärandiga toimetavate muuseumide vastutus ja kontroll nende üle suhteliselt määratlematuks.

“Praeguste riigimuuseumide edaspidi korraldatav keskne juhtimine ja finantspoliitika võib enesega kaasa tuua muuseumide ühenäolisuse,” nendib minister Kiisler.
Tema sõnul on jäetud kaalumata võimalus tsentraliseerida üksnes riigimuuseumide tugiteenused, säilitades kohaliku otsustusõiguse sisulistes küsimustes. Samuti ei nähtu, et muudatuste läbiviimiseks on teostatud korrektne finants-majanduslik analüüs.

Regionaalminister märgib, et saavutamaks kõiki osapooli rahuldavat tulemust, peab jätkama konsultatsioone kultuuriministeeriumi, maavalitsuste, muuseumide ja seotud kohalike omavalitsuste vahel.
Liitmuuseumi vastu on oma sõna öelnud näiteks Võru, Järva, Rapla, Viljandi, Valga, Lääne, Pärnu, Põlva maavalitsus ja Kärdla linn. Poolt on Tartu, Saare, Ida-Viru ja Harju maavalitsus, Kõlleste ja Juuru vald, Pärnu ja Elva linn ning rahandusministeerium. Kuressaare linnavalitsus on seni kahevahel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 10 korda, sh täna 1)