Maakonna omavalitsusjuhid järgmiseks neljaks aastaks

Tänase looga tõmbab Oma Saar kriipsu alla omavalitsusjuhtide tutvustamisele. Soovime kõigile jõudu raskete aegade üleelamiseks. Muhu valla juhid on tänulikud viimaste aastate investeeringutele, mis eelkäijate poolt ellu viidud või vajavad lähiajal lõpetamist. Plaane seatakse ka järgnevateks aastateks, aga milliseks tegelikkus kujuneda võib, seda ei oska täpselt mitte keegi ennustada.

MUHU VALD

Jaana Palu, volikogu esimees
Minu elu on nii kulgenud, et paarkümmend aastat tagasi läksin siit küll mandrile elama, kuid hiljem ehitasin kodu ikkagi Muhusse. Nii see tagasitulek alguse sai ja seda käiku ma ei kahetse.

Omavalitsuses töötamise kogemus on mul siiani puudunud. Volikogus on meil 13 liiget, inimesi mitmelt elualalt. On endine vallavanem ja endine volikogu esimees – tuntud talupidaja. On ettevõtjaid ja kultuuritaustaga inimesi. Meie volikogu liikmed on laia silmaringi ja suure kogemustepagasiga. Täispingega töötavad juba rahandus-, arendus- ja sotsiaalkomisjon. Töö komisjonide moodustamisega jätkub, kõik ei ole veel lõplikult paigas.

Volikogu esimehe ja muhulasena rõhutan meie sotsiaalkeskuse tähtsust. Teema on minule hästi südamelähedane, see on austus vanemate inimeste vastu. Me elame ajal, mil lapsi jääb vähemaks ja needki lähevad laia maailma. Muhu saar on koht, kus aeg puhkab, see sobib vanematele inimestele. Olgu meil tulevikus vanade hooldamise saar ka ärilises mõttes, minu arvates on see perspektiiv.

Muhu saare õnn oli see, et Nõukogude ajal suudeti säilitada külades elamise viis. Meil elab rohkem inimesi külades kui keskuses. Küllap kohaliku eluviisi säilimine tagab selle, et kellel vähegi võimalik, püüab Muhusse tagasi tulla. Siia oleks vaja töökohti, siis ei läheks paljud kuhugi. Ka mina istun hommikul autosse ja sõidan linna tööle. Aga võimalusel töötaksin kindlasti kohapeal.

Eks üks meie muredest on ka tolmav põhjaring – tee, mis läheb Üügu pangast mööda. Ja kõik teised tolmavad teed ka muidugi. Me peame püüdma ajapikku sinnapoole, et neid tolmusambaid vähemaks jääks. Nii riigi- kui ka vallateedel. Küllap siis tuleks siia rohkem iga liiki turiste ja matkajaid.

Mulle meeldib see, kuidas muhulased oma traditsioonidest kinni peavad. Volikogu istungile tullakse muhumustriliste kampsunitega. Muhu keel on taas au sisse tõusmas. Meil on välja antud juba Muhu murde sõnaraamat ja Muhu murdelood. Mina olen mõelnud, et ega seda murret muidu ikka ei õpeta, kui see igapäevases kasutuses pole. Oleks hea, kui põlvkonnad elaksid koos, vanavanemad saaksid lastele õpetada Muhu käsitööd, paneksid poisid kiviaeda laduma ja sepad õpetaksid rauatööd. Aga need on esialgu vaid unistused.

Raido Liitmäe, vallavanem
Hetkel on valla jaoks kõige tähtsam see, mis seondub sotsiaalkeskuse ehitamisega. Oma mahult on see võrreldav nii koolimaja kui ka ühisveevärgi projektiga. See on valdade koostööprojekt.

Meil on oma tulevikuplaanid ka, aga nende täitumist ma lähiajal ei näe. Mõtlen siinkohal nii vallamaja kui ka kultuurimaja ehitamist. Kultuuritöö on meil laiali mitmes kohas. Vallamaja oli veel lähiajal plaanis, aga praegu otsime muid lahendusi, sest olukord, kus valla töötajad on kolmes kohas laiali, on keeruline ja peab lõpuks lahenema.
Seltsitegevus on meil igati heal tasemel. Külasema selts on üks sellistest, mida tahaks esile tõsta. Pole vallas üritust, kus nende taidlejad oma inimestele ei esineks.

Kui rääkida ettevõtetest, siis suurim tulumaksu maksja on meil HT Laevateenindus OÜ, mis ei asu küll meie vallas, kuid näitab seda, et muhulased on jätkuvalt merendusega seotud. Kohalikest nimetan ära Muhu Farmid, töötab ka kohalik ehitusfirma. Õnneks ei meenu mulle ühtki ettevõtet, mis oleks pidanud oma tegevuse lõpetama. Eks meie tööhõivele aitab heas mõttes kaasa ka Orissaares asuv elektroonikatööstuse filiaal.
Töötus on meil viimasel ajal hüppeliselt kasvanud küll. Kui harilik tase Muhus oli 30 töötu ringis, siis praegu on ametlikult registreerituid 90, ja seda on palju.

Õpilaste arv kahaneb. Kui hiljuti oli Muhu koolis üle 200 õpilase, nüüd on oht, et arv võib langeda 100 peale. Mõte on liita kool ja spordihall üheks asutuseks. Ilmselt tuleb spordimajale anda ka rohkem kultuurimaja funktsioone, muretsedes sinna kokkupandava lava, toolid ja muu vajaliku. Aga need asjad on alles mõtete tasandil. Idee on selles, et meie väheneva rahvaarvu juures kasutada rohkem ära olemasolevaid ruume. Ka lasteaeda oleme saanud rühmaruumide kaupa remontida.

Kui rääkida isetegevusest, siis noorte- ja lasteringid on kooli juures, spordiklubi juures tegutsevad spordiringid ja sotsiaalkeskuses käivad aktiivselt koos pensionärid.
Mulle meeldib valdadevaheline koostöö, mis meil käib. Olgu tegemist koostööga mingite ürituste korraldamisel, jäätmemajanduse alal või sotsiaalkeskuse rajamisel.
Mainin ära ka muhulaste heakorraarmastuse, sest meie saarel on olemas kõik tiitlid, mis sellel alal võita saab. Muhulastele on korraarmastus juba emapiimaga kaasa antud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)