Kuressaare võimud võivad seada muuseumireformile tingimused (4)

Kuressaare võimud võivad seada muuseumireformile tingimused

VÕITLUSED POLE VEEL VÕIDELDUD: Maakonnamuuseumid on tõsiselt liitmise vastu astunud ja arvata võib, et ei anna veel niipea alla. Mullu sui Kuressaare lossi päeval tehtud foto on illustratiivne.
Foto: Peeter Kukk

Tõenäoliselt seab Kuressaare linnavalitsus muuseumide liitmise eelnõule kooskõlastuse andmise tingimuseks, et sätestatakse eraldi kord omatulu, toetuste ja annetuste jätmiseks muuseumide endi käsutusse.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles eile Oma Saarele, et tingimusliku kooskõlastamise osas võib praegu rääkida siiski alles plaanist, sest linnavalitsus pole lõplikku otsust veel teinud ja nüansside osas võivad vaidlused veel ees seista.
Varem on reformierakondlasest linnapea väljendanud erakonnakaaslasest ministri Laine Jänese juhitavale reformile toetust, olles eriarvamusel oma alluva, kultuuriala abilinnapea Mati Mäetaluga. Viimane on reformi suhtes kahtleval seisukohal.

Üleeile otsustas Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjon mitte muuta oma seisukohta, millega ollakse vastu kultuuriministeeriumi plaanile ühendada riiklikud muuseumid ühtse juhtimise alla.
Veebruari algul pöördus volikogu IRL-fraktsioon linnapea Urve Tiiduse ja volikogu esimehe Erik Keerbergi poole palvega viia ühendmuuseumi teemal läbi laiem arutelu.

“Tegemist on meie meelest nii Kuressaare kui ka kogu Saaremaa kultuurilise tuleviku jaoks väga olulise teemaga ja selle teema osas on juba eelmisel aastal väljendanud oma muret linnavolikogu,” põhjendas fraktsiooni juht Jaan Lember pöördumist.
Kultuurikomisjoni esimees Ly Kallas ütles, et kolmapäevasel koosolekul kuulati veel kord ära Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa ülevaade selle kohta, millised arengud on vahepealsel perioodil antud teemavaldkonnas toimunud.

“Kultuurikomisjoni liikmed peavad kahetsusväärseks asjaolu, et otsustavatesse aruteludesse pole kaasatud kõiki maakonnamuuseumide juhte, st oma valdkonna asjatundjaid,” sõnas Kallas.
Muuseumide direktorid tahetakse kaasata alles ümberkorraldamiskomisjoni töösse. Kultuuriministeeriumi plaani järgi alustab komisjon tööd 1. aprillil ja lõpetab 10. juuniks.

1. juuniks peab olema “riigimuuseumide ülesannete paremaks täitmiseks, koordineeritud juhtimise tagamiseks ning ressursside tõhusamaks kasutamiseks” moodustatud uus riigiasutus, mille nimi pole veel teada.
“Kultuurikomisjoni liikmed on määruse eelnõu osas sama meelt, mis septembris eelmise koosseisu ajal,” ütles Oma Saarele Ly Kallas, kelle sõnul on komisjon ja linnavolikogu oma seisukoha ühel korral sügisel juba välja öelnud ja nad ei näe põhjust oma arvamust muuta.

Seisukoht, et Kuressaare ei peaks ühendmuuseumi põhimäärust kooskõlastama, saadetakse ka linnavalitsusele.
Kuressaare linnavalitsus, kes peaks kultuuriministeeriumi palvel avaldama oma arvamust uue muuseumi loomise kohta kuni 23. veebruarini, otsustas oma eelmise nädala istungil lükata lõpparvamuse kujundamise just sel päeval toimuvale istungile.

Samal teemal: Endel Püüa “Ühendmuuseumi riskid ja mõjud”,
Linnajuhid eriarvamusel ühendmuuseumi osas

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)