Lund oo ja külma koa, aga jäest olla mere pial puudu

Terit teitele.

Nõnna nad lehtes kirjutavad, et siit ülemoale jäed kaudu ep soajegid seevoasta minna. Et lund oo küll ja külma koa, aga jäest olla mere pial puudu. Aga mes sõnna teispoole väina ikka kiputse, kut sii vähetumaks tegemist oleks.
Pühabe olli Hellamaal kange vastalbe ja sõbrapäeva tähistamine. Teesibe õhta olli Piiri Kikkus noordekeskus korraldan vastaliu laskmise koa. Mõlemis kohtas olli oln nii vanamaid kut nooremaid inimesi.

Neljabe, kahessateistmendamal küinlakuu päeval, sie oo siis just täna, oo Koguva Tooma Juhani ähk siis Juhan Smuuli sünnivoastapäe. Päeva kellu kolmest oo Koguva Toomal Smuuli luule võedulukemine ja ta sõnade piale tehtud muusika kuulmine. Osa võtvad kuieliikmelised võistkonnad Muhu koolist ja Hellamaa külakeskusest. Ja muidugid kõik nie, kedast asi uvitab ja kis tundvad, et tahtvad Juhanit ta sünnipäeval austa.

Luuletused ep pia pähe õppetud olema, aga nie tuleb kenaste ja mõttega ette lukeda. Kummagil võistkonnal oo õigus valida vastaste ulgast kõege param lugija. Muuseumi indamise kommisjon valib päeva kõikse parama lugija. Sissepääsuks põle mitte taris piletiraha maksa, aga tuleb ette valmista üks luuletus, mis teestele ette lukeda.

Päe oo sedandi paika pantud et kellu kolmest päeva soa-jasse Koguva Väljal kokku ja siis minnasse seltsis Juhani pronksist kuju juure, kus pannasse lilsid ja süidatse küinlad. Kellu poolest neljast akatse Toomal luuletusi lukema ja muusikad kuulma. Ja poolest viiest süiasse ää sünnipäevakoek ja tihasse kokkuvõttid.

Üks teene pidupäe oo viel tulemas. Teesibe, kahekümne kolmandamal küinlalkuu päeval, õhta kellu seitsmest, peetse Liiva koolimajas aktust vabariigi voastapäeva puhul. Pisike kontsert oo ja siis antasse kätte reemiad voasta haridustöötajale ja kultuuri ja spordireemiad ja muidugist kuulutatse välja mineva voastane voasta tegu. Pärast oo muidugid pisike pidulaud koa kaetud nõnna kut ikka igavoasta oo oln.

Liiva kirgulistele oo sõuke asi tiadmiseks, et muedu oo sellest voastast ju änamaste iga pühabe ikka piiblitund, midast piab Aare Luup. Aga kahekümne esimesel veeburaril oo nüid jälle see kord, kui tuleb ooldajaõpetaja Hannes Nelis jumalateenistust pidama. Ja siis oo piale teenistust koa koguduse nõukogu koosolek. Arutatse ielarvet ja arengukava ja muid sõuksi tähtsamaid asju.
Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)