Eesti Posti aps sundis Muhu valda planeeringut tühistama (4)

Muhu vallavalitsus palub volikogul tühistada ühe Pädaste külas asuva maaüksuse detailplaneeringu, kuna Eesti Post edastas aastaid tagasi planeeringu avaliku väljapaneku teated tavakirjadena, mitte tähitult, nagu nõuab seadus.

Pädaste küla Männiku maaüksuse detailplaneering algatati veebruaris 2006 ja kehtestati 16. oktoobril 2009. Planeeringu eesmärk on kinnistu tükeldamine, ehitusõiguse andmine majade ehitamiseks ja infrastruktuuri planeerimine.

Planeeringu avalik väljapanek toimus septembris 2009 ja sellele ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut. Kuid detsembris 2009 esitas planeeringu kehtestamisele vaide Pädaste Mõis OÜ.
Muhu vallavalitsus vastas, et vaides esitatud ettepanekud ja vastuväited tulnuks esitada detailplaneeringu avalikul väljapanekul, kuid vaide esitaja Martin Breueri sõnade kohaselt ei ole ta teadet detailplaneeringu avalikust väljapanekust kätte saanud.

“Uurimisel selgus, et kuigi vallapoolsele saatekirjale olid avalikust väljapanekust teavitamise kirjad märgitud tähtkirjadena, siis postkontorist saadeti need edasi ikkagi lihtkirjadena. Eesti Post on oma viga ka tunnistanud,” ütles Muhu valla maa- ja planeeringuosakonna juhataja Pille Heero.

Muhu vallavalitsuse volikogule esitatud eelnõus öeldakse, et kuna on toimunud menetlustoimingute rikkumine, tuleb planeeringu kehtestamise otsus tühistada ja korraldada uuesti menetlusreeglite kohane detailplaneeringu avalik väljapanek.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)