“Lina liugu, pitka kiudu…”

Terit aga jälle.

Voata vägisi jõvab sie veebruari noore kuu teisibe kätte. Ja siis oo ju vastlabe. Seevoasta oo loota, et soab iad pitkad linaliud laska. Seda linaliugu oo sii soare pial ennemuistsel aal üsna mitud moodi lastud. Mõndas pool olli kombeks, et panti obu ette ja sõedeti pitk moa maha, et linad ikka pitkemad kasuksid.

Kis rohkem mere eares elasid, nie köisid väena pial linaliugu laskmas. Mindi üsna poolde väina ja lasti sile jäe pial liugu. Selle päeva anti lastele sukad ja pastlid jalga, et soaks liugu laska. Ennevanasti põln sõukest asja, et lapsed võisid iga päe liugu laska, ikka paljast vastlabe. Lume sihes ja jäe pial ju lörtsis riided ää ja kus selle kahu ots. Aga siis ikka ralliti koa just nii kaua kut külm kallale tulli. Nie kis võrku kudusid, pidid enne sülla võrku valmis kuduma ja siis alles lasti vastlaliule.

Nüidsel aal ep tiata sest lina pitkusest änam suurt midagid, aga vastlaliugu piab ikka laskma. Ja põle sii nüid änam sedaviisi, et mine paljast pasteldega jäe piale. Oo kangemaid sõiduriistu viimase saa voastaga juure tuln küll ja küll.
Vastlabe olli muistsel aal üks kange tööpäe. Selle päeva pidid majad pühitud soama ja pühkmed viidi põllale. Ja pesu tulli koa pesta, et siis seesab voasta läbi kena valge. Et juussed tihemaks kasuksid, siis tulli neid vastlabe lambaraudadega lõegata. Ja leiba tulli koa selle päeva küpseta, et ep läheks allitama. Aga okid ja sõelad viidud sellepäeva oopistükkis metsa ää. Neid es tohtin mitte selle päeva kodu pidada.

Üks uhke moed oo Muhuse jäen vanast aast viel. See oo sigade aamine. Puust lõegatse kettad ja nie oo siad ja siis lõegatse viel kepid ja keppidega aetse siad karjaaruse, ikka põllust kaugemale. Ennavanaste arvati, et siis siad seisvad karjaarus ja ep tule põllale norima mitte. Ma arva, et nüidsel aal piaks neid va puukettuid metsa aama, sest juu sie aamine metsseale koa mõob. Neid olli mineva sügise küll perete õuedes kole palju pahandust tegemas.

Aga mis ma sii ikka lora aan. Tuleva pühabe, sie oo siis neljateistmendamal kuupäeval, ootavad Hellamaa külakeskus ja Muhu muuseum teitid kõiki päeva kellu kahestteistmest külakeskuse juure vastlabed pidama. Sial reagitse pitkemalt vastlabest ja sest nüidse aa pühast sõbrapäevast koa. Kelgutatse koa ja sõedetse saaniga ja muidugid aetse sigu.
Kis tahab midagid täpsemalt üle uurida, siis küsige Tiina käest numbri pialt 51 63 773 või siis Meelise käest 52 17 448.

Aga enne vastluid oo siikantis ralli viel küll ja küll. Rieede õhta, sie oo siis oome, oo Piiri rahvamajas noordebändide pidu “Las noorus möllab!” Bändid oo küll noorde omad, aga sie ep tähenda mitte seda, et vanamad inimesed ep võiks neid kuulma minna, kui nendel aga tahtmist oo. Pilet selle pidu piale maksab 25 rooni. Ja pidu akkab pihta kellu seitsmest õhta.
Ja kohe järgmise õhta oo Piiri all disku koa. Sial oo pileti ind 35 rooni.
Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)