Pädaste mõis ei saanud õigust

Keskkonnaministeerium jättis rahuldamata Pädaste Mõis OÜ vaide tühistada keskkonnaameti poolt ettevõttele 2009. aasta III kvartali eest määratud kümnekordne veesaastetasu.

6. augustil tuvastasid keskkonnaameti ja Eesti keskkonnauuringute keskuse spetsialistid Pädaste mõisa puhastusseadme heitveekontrolli käigus, et puhastusseade ei töötanud ja seadmest väljus puhastamata reovesi. Puhasti väljavoolukaev oli muda täis.

Proovivõtuprotokolli kohaselt hinnati puhasti tööd hindega “2”, mis tähendab, et puhasti praktiliselt ei töötanud. Korrast ära puhasti tõttu pidi Pädaste mõis tasuma kolmandas kvartalis kümnekordse veesaastetasu (43 428 krooni).
OÜ Pädaste Mõis esitas keskkonnaameti väljastatud makseteatise peale protesti. Ettevõtte hinnangul oli makseteade koostatud ebaõiglaselt, kuna veesaastetasu arvutamise aluseks olnud heitvee kontrollproov pärines ajast, mil reovee puhastusseade ei töötanud normaalselt.

Ettevõtte väitel võeti proov puhastusprotsessi keskelt, mitte puhasti heitveest, seetõttu ei saa proov olla aluseks saastetasu arvutamisel. Pädaste Mõis OÜ soovis vaidlusaluse makseteatise tühistamist ja ümberarvutust, võttes III kvartali makseteatise aluseks 12. oktoobril võetud omaseireproovi andmed.

Keskkonnaministeerium osutas aga, et vaidlusaluse proovi võtmise ajal allkirjastas Pädaste mõis selle märkusteta, kusjuures ettevõte tunnistas, et 2009. aasta III kvartalis ei töötanud reoveepuhasti normaalselt ca 1,5 kuud. Lisaks rikkus Pädaste mõis vee erikasutusloa nõudeid, kuna jättis ettenähtud ajaks tegemata reovee omaseire ega esitanud seire tulemusi keskkonnaametile. 12. oktoobril võetud omaseire tulemust ei saa aga III kvartali saastetasu arvutamise aluseks võtta, kuna selle proovi tulemus jääb juba IV kvartalisse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)