Küinlapäe jõvab juba kätte (3)

Terit teitele aga jälle mo poolt.

Ja oogid nõnna, et meitel oo nüid jälle uus vallavana – Raido Liitmäe. Mineva rieede õhta panti ammeti. Kena moekas poiss ja põle undrehti äkine. Sõukse lanksa olemisega ja kaua aega juba valdas ammetis oln. Juu piaks nüid ikka olema õppen ja selgeks soan, mesmoodi seda valda valitsema piab. Jõudu taale siis!

Suurema osa omast vallavalitsusest oo ta koa kokku aan juba. Ja põle sie õige jutt üht, et muhulased ep võta kedagid omaks, kis põle just kuus inimpõlvet sii elan. Ma akkasi mõtlema, et selle uie valitsuse liikmete ulkas oo üks ja ainumas, kis oo nii ema kut isa kaudu muhulane. Ja sie oo koa tükkis teese soare pial üles kasun. Aga muhulased oo kõik nie kenad inimesed puru omaks võtn ja kui sa ep akka mõtlema, siis ep tule mitte meelegid, et naad põle iidamast-aadamast sii elan.

Väinamere Uisu ühendus annab tiada, et laupa, kolmekümnendamal jaanuaril, oo Muhus üks kangemat sorti ettevõtmine. Selle päeva langetatse uisu kiilupuu ja pühitsetse sisse. Päe oo valitud vanarahva kombe järge, siis oo kuu oma kasumise lõppus.
Omingu kellu ühestteistmest tudvustatse uisu rojekti Koguva Vanatoal. Tund aega iljem minnasse seltsis Vahtna vanauisusadama kanti, kus võetse kiilupuu maha ja laasitse ää. Metsas võib kaua aega minna.

Kellu neljaks oo laanitud kiilupuu ja ehituslatsi õnnistamine, nie kis tahtvad pisikste lastega tulla, nendel oo äkist param seks aaks ennasid Koguva aada. Poole viie paiku, kui päe looja läheb, süidatse märgutuli. Pärast seda peetse loengud uisu ajaloost ja kellu seitsmest akkab rall ja kontsert tervele perele. Untsakad ja Väikeste Lõõtspillide Ühing mängvad, olla koa üllatajaid.

Oo võemalus soaaja õhtane söömakord ja sauna pakutse koa. Oma tulemisest palutse ette teavita, kas numbril 53 452 022 või aadressi piale info@uisk.ee . Lõunane söömakord ja kontsert olla tasuta.
Tuleva teisibe oo küinlapäe. See oo Muhus ikka oln viimane jõulupüha. Selle päeva minne talve süda lõhki. Pool loomatoitu pidada seks aaks alles olema. Ja siis oo ikka änamaste sula oln. Nõnna et sie suur külm annab äkist järgi. Ja küünlabe oo naestel ikka moeks oln küinlapuna juua. Seevoasta oo puna joomine Koguva Väljal, kolmabe, kolmandamal küinlakuu päeval kellu kahestteistmest.

Nõnna et, naesed, aage ennast sõnna kokku ja võtke näputüöö koa seltsi, sest kesse siis ilma istu soab, näputüöö piab ikka likki olema. Ennavanaste üteldi Muhus, et kui naesel või noorikul änam muud tiha põle, siis arutagu oma aluskuie pits alt lahti, pressigu ää ja aagu uieste tagasi, aga käed süles vagusi ep tohi istu mette.
Nõnna et olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)