Lugeja küsib

Tööandja poolse töökorralduse reeglistikus ei ole enam nn kohvipause, mis varem arvati tööaja sisse. Kuhu need on kadunud ja kas neid ei peagi enam andma? Töölepingu seadusest ei leia ka midagi teiste vaheaegade ja puhkepauside kohta – kas ka need on kadunud?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

1.07.2009. a kehtiv töölepingu seadus (edaspidi TLS) tõepoolest ei reguleeri kõiki töös esinevaid vaheaegu. Muutunud on ka seaduse n-ö ülesehitus. Kui varem leidsime seadust lugedes sätted, kuidas tuleb ühes või teises olukorras toimida, siis nüüd sätestab TLS vaid keelud ja piirangud ehk miinimumnormid, mida tuleb järgida. Muus osas käituvad pooled mõistlikult ja heas usus nii, nagu soovivad.

Varem reguleeris raseda sünnituseelset läbivaatust töö- ja puhkeaja seaduse (edaspidi TPS) § 17, nüüd töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 10 lõige 4, mille alusel annab tööandja rasedale arsti või ämmaemanda otsuses näidatud ajal tööaja hulka arvatava vaba aja.
Varem lapse toitmise vaheaegu käsitlenud TPS § 18 sätestab nüüd TTOS § 10 lõige 5, mis näeb last rinnaga toitvale emale ette vähemalt 30-minutilise vaheaja lapse toitmiseks kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni.

Seda vaheaega antakse iga kolme tunni järel. Kahe või enama kuni 1,5-aastase lapse toitmiseks antava vaheaja kestus on vähemalt üks tund. Vaheajad arvatakse tööaja hulka ja selle eest makstakse keskmist töötasu riigieelarve vahenditest, st nende vaheaegade eest makstud tasu hüvitatakse tööandjale sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Ka varem tööpäeva sisse arvatavat nn kohvipausi on võimalik kasutada, kui tööandja on selle töökorralduse reeglistikus määratlenud. Nii nagu ka TTOS § 9 alusel tööaja hulka arvatavat vaheaega neil töötajail, kes töötavad suure füüsilise või vaimse töökoormusega, pikaajalises sund-asendis või kelle töö on monotoonne.
TPS § 24 käsitletud doonori töölt äralubamist vere loovutamiseks reguleerib vereseaduse § 7 lõige 5. Kas see aeg arvatakse tööaja hulka või mitte, tuleb pooltel kokku leppida.

TLS-s on sätestatud:
• Tööpäeva sisese vaheajana vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks, mis võimaldatakse töötajale 6-tunnise töötamise kohta kestusega vähemalt 30 minutit. Alaealisel töötajal on vaheaeg samuti vähemalt 30 minutit, kuid 4,5-tunnise töötamise kohta. Kui töötatakse tavapärasest pikema tööpäevaga, näiteks üle 12 tunni, antakse töötajale mitu vähemalt 30-minutilist vaheaega. Neid vaheaegu ei arvestata üldjuhul tööaja hulka. Kui töö iseloom ei võimalda vaheaega anda, on tööandjal kohustus luua võimalus puhkamiseks ja einestamiseks tööajal.

• Igapäevane puhkeaeg, mis kestab vähemalt 11 järjestikust tundi ja võimaldatakse töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Alaealise igapäevase puhkeaja kestus sõltub tema vanusest ja koolikohustuslikkusest. 11-tunnist järjestikust puhkeaega ei pea tagama tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele tingimusel, et lühem puhkeaeg ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust. Puhkeaega on võimalik jagada osadeks TLS § 51 lõike 6 sätestatud tingimustel. Erandit käsitleb ka TLS § 51 lõige 3.

• Iganädalane puhkeaeg, mis antakse töötajale vähemalt 48 järjestikust tundi iga 7-päevase ajavahemiku kohta. Tavapärased puhkepäevad on laupäev ja pühapäev. Kui töötatakse tööaja summeeritud arvestusega (graafiku alusel), on iganädalase puhkeaja kestus vähemalt 36 järjestikust tundi, mis ei anna alust puhkepäevade arvu vähendamiseks arvestusperioodi jooksul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)