Millega tegeleb MTÜ Lääne-Eesti Turism

Millega tegeleb MTÜ Lääne-Eesti Turism

TURISMIHOOAJA AVAPAUK: Lossi vallikraavis saab igal kevadel hooaeg paadiralliga käima tõmmatud.
Foto: Peeter Kukk

MTÜ Lääne-Eesti Turism (LET) loodi 15. veebruaril 2008. a. Selle asutajad olid Saaremaa omavalitsuste liit (SOL), SA Pärnumaa Turism, MTÜ Hiiumaa Turismiliit ja MTÜ Läänemaa Turism. Seoses Saaremaa maakondliku turismikatusorganisatsiooni tekkega toimus eelmise aasta keskel vahetus – SOL-i asemel astus LET-i liikmeks MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus.

Organisatsioon koosneb üldkoosolekust (neli esindajat igast maakonnast) ja neljaliikmelisest juhatusest, kes koordineerib tegevjuhi tööd. LET-i eesmärk on Lääne-Eesti turismiasjaliste kogukonna huvide eest seismine ja nende heaks tegutsemine. Meie põhitegevus on koordineerida ja edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-Eestis.

2008 oli sisseelamise aasta, 2009 ühtsuse leidmise aasta

LET sai 2009. a jaanuaris regionaalset toetust ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) regionaalsete turismiorganisatsioonide finantseerimise meetme kaudu.

Toetus andis tõuke koostöövajaduse ja vormide väljaselgitamiseks, mistõttu esmajoones pühenduti regiooni ühisosa leidmisele. Koostati raamdokument ja tegevuskava, mis annab juhised, mis tasanditel ja kuidas regiooni arendada. On peetud tuliseid vaidlusi, mis on regiooni roll. Sellised läbirääkimised süvendavad arusaamist regiooni loomise mõttekusest ja vajadusest veelgi enam.

2009. a said EAS-i toetuse abil teoks järgmised ettevõtmised: organisatsiooni töötajate keele- ja arengukoolitused, maakondlikud infopäevad, õppereis, kodulehekülje tegemine, mapi kujundamine ja trükkimine, logo ja tunnuslause koostamine, raamdokumendi koostamine, koostöö arendamine EAS-i ja teiste regioonidega.

2. aprillil tegi LET ettekande Peterburis EAS-i korraldatud hooajaeelsel infoseminaril Peterburi reisikorraldajatele ja edasimüüjatele, kus osales 80 Peterburi turismifirmat. Loodud kontaktid on väga hea abimaterjal turundustegevuse planeerimisel ja suhete arendamisel. Koostöös Saare- ja Pärnumaaga korraldati piiriüleseid üritusi Lätis ja Leedus seoses nendes riikides toimunud messidega, et saada suuremat kõlapinda. Ühiselt on jagatud maakondade materjale välisriikides ja osaletud messil Mardilaat.

LET kui tugev koostööpartner on kaasatud EAS Turismiarenduskeskuse Nõukoja töösse, loodusturismi töögruppidesse ja Eesti kui reisisihi tegevuste planeerimise töörühma.

Turismi arendamine ja turundamine regioonides

Koostöö EAS-iga väljendub ka mitmete seminaride ühises korraldamises. 9.–10. septembril 2009 toimus Lääne-Eesti turismiturunduskoolitus regiooni turismiasjalistele teemal, kuidas ühiselt regiooni paremini turundada. 4. detsembril toimus kolme regiooni (Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Eesti) ühisseminar “Turismi arendamine ja turundamine regioonides – mida riik ootab regioonilt ja mida regioon ootab riigilt?”.

Seminari eesmärk oli teada saada, missuguseid ühistegevusi regioonides tehakse, et vältida dubleerivaid tegevusi, õppida üksteiselt, arutada üheskoos regionaalseid ja regioonideüle-seid koostöövõimalusi ja koostöövalmidust.

2009. aasta sügis tõi ka rõõmusõnumeid projekti-maailmast. LET osaleb projektis “Ago-ra 2.0 – Heritage Tourism for increased BSR Identity”, mille eesmärk on edendada Läänemere regiooni pärandkultuuri. Nimetatud projekti raames on Lääne-Eesti regioon esindatud 7–8 välismessil, muuhulgas valmib ühistrükis, tehakse külastajate mobiilpositsioneerimise uuring, edendatakse kodulehekülge ja korraldatakse seminare.

Nele Sõber
Annely Kesküll
Ingrit Kera
Ly Kaups
Merit-Rin Arro
Villi Pihl

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 70 korda, sh täna 1)