Vastukaja: “Kuressaare Soojus jäi kombijaama toetusest esialgu ilma” (7)

Oma Saar 24. november

Toetusest koostootmisjaama ehitamiseks

Kuna rahva hulgas liigub info, nagu oleks AS-i Kuressaare Soojus taotlus koostootmisjaama ehitamiseks toetust saada rahuldamata jäetud, anname sellega seonduvast täpsustavat infot.

2009. aasta augustis esitas AS Kuressaare Soojus taotluse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Taastuvenergia allikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks” raames Kuressaarde hakkpuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamiseks. Novembri lõpus sai ettevõte SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus kirja, milles teatatakse taotluse rahuldamise otsusest kõrvaltingimusega.

Kõrvaltingimuseks on, et raha eraldatakse ja projekti on võimalik ellu viima hakata siis, kui leitakse täiendavad vahendid meetme mahu suurendamiseks. Meetme mahu suurendamiseks rahaliste vahendite leidmise tõenäosus on suur, kuna tegu on taastuvenergiaallikate arendamisega ja see on hetkel väga aktuaalne terves Euroopa Liidus.

Meetme “Taastuvenergia allikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks” raames avatud esimeses taotlusvoorus esitati kokku 50 taotlust toetuse saamiseks summas 390 miljonit krooni. Taotlusvooru maht oli 150 miljonit krooni. Selle mahu piires sai toetuse 21 esitatud taotlust. Lisaks sai osa taotlusi, sealhulgas ka AS-i Kuressaare Soojus esitatu, taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimusega.

Rajatav koostootmisjaam võimaldab energia tootmise Kuressaares viia tehniliselt kõrgemale tasemele. Samuti suureneb sellega kütteks sobiva puidu ja puidujäätmete kasutamine kohapeal. Koostootmisjaama rajamine ei too kaasa soojahinna tõusu, pigem tagab koostootmisjaama rajamine pikas perspektiivis soojuse madala hinna.

AS Kuressaare Soojus on viimase viie aastaga investeerinud katlamajadesse ja soojustorustikesse üle 40 miljoni krooni. Investeeringute rahastamiseks on kasutatud ettevõtte vahendeid ja pangalaene. Investeeringute tulemusena on saavutatud efektiivsuse ja töökindluse tõus.

AS-i Kuressaare Soojus juhatus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)