Maakonna omavalitsusjuhid järgmiseks neljaks aastaks (3)

Orissaare vallamajja jõudis Oma Saar jõulupühade eel. Vallamajast leidsime eest värskelt ametisse valitud vallajuhid, kellega jutuajamine arenes nii pikaks, et sellest saaks kohe päris mitu arvamuskülge täis kirjutada. Siinkohal toome aga ära räägitust-kuuldust olulisema.

ORISSAARE VALD

Kristjan Kana, vallavolikogu esimees:
Enne volikogu esimehe ametisse asumist mul omavalitsuses töötamise kogemus puudus. Olen ettevõtja, ehitan paate ja pärit siitsamast. Orissaare kandi ettevõtted on siiani õnneks vastu pidanud, midagi päris ära kukkunud ei ole, tegutsetakse, ehkki kokku tõmmata on tulnud. Oleme võtnud sihi aidata valla poolt kaasa niipalju kui võimalik, et saada siia ka kõrgtehnoloogilisi ettevõtteid.

Eestile on ju ette heidetud just madalat tööviljakust ja sellised ettevõtted kuluksid kogu maakonnale ära. Vald saab korraldada tootmise jaoks mõeldud maade ettevalmistamist ja planeerimist, et asjast huvitatutele oleks ette näidata võimalikud kohad, kus oleks olemas ka infrastruktuur.
Ka kolmas sektor on meil olnud hästi aktiivne ja see teeb heameelt. Jahimeeste selts, külaseltsid ja mitmed seltsingud tegutsevad. Inimesed on tublid, suudavad palju ette võtta, vald aitab sellele tegevusele vaid kaasa niipalju kui võimalik.

Kui rääkida volikogu koosseisust, siis eks valimistulemus lõi meil kaardid korraks ikka päris segi. Vallas on aegade jooksul ikka rahulik olnud ja töötatud on ühise eesmärgi ehk Orissaare valla arendamise nimel. Vaatamata valimistulemusele tunnen, et ka täna ollakse koostöövalmid, ja loodan, et ajame koos jätkuvalt Orissaare valla asja.

Volikogu komisjonid on juba aktiivselt tööle hakanud, eelkõige eelarve- ja arenduskomisjon. Ka maaelukomisjon, kes töötab kolmanda sektoriga, hakkas kohe tegutsema. Eks töötus ole probleemiks ka meil, samas on meie kandis väga palju madalapalgalisi töökohti. Selle olukorra leevendamiseks peaks vald korraldama täiendus- ja ümberõpet, et pakkuda inimestele võimalust end oma erialal arendada.

Aarne Põlluäär, vallavanem:
Esimene asi, mille kallale asusime, oli tuleva aasta eelarve koostamine. Tulusid prognoosime 2009. aasta tasemel, mingit suurt kukkumist enam ette ei näe, kuigi püüame siin-seal ka kokku tõmmata. Esialgu ei plaani me tööjõu- ega palgakärpeid ega mingeid struktuurimuudatusi. Saneerimine, mis on meil ju nüüdseks neli aastat peal olnud, on meie kulutused optimaalsed hoidnud ja see on olnud meile tänases olukorras plussiks.

Kui rääkida investeeringutest, siis tuleb meelde veevärk. Uue veevärgi said Orissaare ja Tagavere. Rahanappuse tõttu jäi kahjuks tegemata Saikla piirkond ja see lükkub veel veidike edasi. Eelarve seab oma piirid uute investeeringute teostamisel, kuigi uute investeeringute kavandamist oleme jätkanud. 2010 algab meil Orissaare peatänava rekonstrueerimine, tee on küll riigitee, aga vald panustab sinna tänavavalgustuse ja kergliiklusteega. Korda tuleb teha ka keskasulas olev parkla. Nendel töödel on valla omaosalus päris suur, loodame siia ka veidi riigi tuge saada.

Arengukava ja planeeringute muutmist me ette ei näe, sest olin ise volikogus, kui neid asju kokku lepiti. Kindlasti tuleb aga üle vaadata rahastamise pool, sest tänaseks on kavandatu numbriline osa suuresti muutunud.
Uusi probleeme võib tulla meist sõltumatult, ma pean siin silmas riigi kavandatavat koolireformi, mis võib meie vallast ära viia gümnaasiumiosa.

See mõjub vallale kindlasti laastavalt ja meie lootus on see, et kõigele sellele tõmmatakse vesi peale. Muusikakool töötab hästi, huvi on suur, meil on ka eelkooli rühm olemas. Meie mereharidus on natukene mõõnaseisus. Kahju, et senine eestvedaja on otsustanud sellelt kohalt taanduda. Müts maha Evi Männiku ees, kes merehariduse andmisele Orissaares aluse pani ja selle edendaja oli. Meie ülesanne on leida sama suur entusiast, et Orissaare gümnaasiumis merehariduse andmist kindlasti jätkata. Teeme omalt poolt kõik, mis võimalik.

Kultuuritöö on vallas kõrgtasemel. Ei ole ühtki õhtut, kus kultuurimaja pime oleks. Kahjuks ei näe meie kultuurimaja just kõige parem välja, sinna oleks hädasti vaja üht suuremat remonti. Aga hetkel ma neid võimalusi kahjuks ei näe.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)