Haige lapse puudumistõend jääb vanemate kirjutada (7)

Haige lapse puudumistõend jääb vanemate kirjutada

KUI LAPS JÄÄB KOJU: Koolist või lasteaiast haiguse tõttu puudumise tõendi kirjutab edaspidi isa või ema. Fotol ajutiselt Kuressaare haigla ruumides asuva 5. lasteaia Päikesekiirte rühma ruum.
Foto: Peeter Kukk

Alates alanud aastast ei kirjuta perearstid enam lasteaedadele ja koolidele esitamiseks puudumistõendeid. Säärase otsuse tegi Eesti perearstide selts aasta lõpul ja Saaremaa perearstid on otsusega rahul.

Samas viitavad lasteaednikud sotsiaalministri 1. jaanuarist kehtima hakanud määrusele, mille alusel lapsevanemad just peavad lasteaeda perearsti tõendi viima, kui haige laps on tervenenud ja taas lasteaeda läheb.   
Ka riigikogus praegu lugemisel olev põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu käsib vanemal, kui laps on üle viie päeva haige olnud, võtta koolile esitamiseks tervishoiuteenuse osutaja väljastatud dokument, mis tõendab haiguse või vigastuse esinemist.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson ütles Oma Saarele, et kindlasti ei pea perearstid esitama tõendit haridusasutusele, vaid andma selle lapsevanemale, ja sellest ei saa perearstid keelduda.

Tõendit on vaja tõsise haiguse korral

“Lasteaiaõpetaja või lasteasutuse tervisetöötaja peab teadma, millised on arsti soovitused pärast haigust, kas lapsel on piiranguid liikumistegevusel või karastamisel,” rääkis Peterson.
Tema sõnul ei ole tõendit siiski vaja iga haiguspäeva kohta – kui laps on jäetud koju kas haigust ennetavalt või mõne kergema külmetusega ning arsti poole pole pöördutud, siis ei saa perearst ka tõendit väljastada ja selle kirjutab lapsevanem.

“Vanemal on õigus ka endal laps lasteasutusest koju jätta,” toonitas Peterson, lisades, et nii punktuaalseks ei saa ka minna. “Arstitõendit on vaja ikka tõsisemate haigestumiste korral,” toonitas ta.
Nii ütlevadki koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded, mis hakkasid kehtima 1. jaanuarist, et lapsevanem peab esitama pärast lapse haigusest tervenemist perearsti väljastatud tõendi, kuhu märgitakse terviseseisundist tulenevad vajalikud eritingimused, soovitused liikumisõpetuse, karastamise jm kohta ning perearsti andmed.

Petersoni sõnul on tegemist siiski ennekõike laste tervise kaitsega, et ära hoida ohtusid, ning seda nii lasteaeda naasnud lapse kui ka teiste puhul. Tema sõnul kehtib sama ka kooli kohta – kui on tõsine haigestumine, peab kas õpilane või tema vanem võtma perearstilt tõendi. Tiina Peterson lisas, et nad on saatnud oma seisukohad ka perearstide seltsile ja sotsiaalministeeriumile.

Kärla lasteaia juhataja Maiu Rauna sõnul on puudumistõend mõneti keeruline küsimus. “Lasteaed on kohustatud seda küsima,” viitas Raun sotsiaalministri määrusele. Juhataja sõnul on vastutus lapse eest kahepoolne. Ühelt poolt vastutab lapsevanem ja teisalt lasteaednikud.

Tõend tõendi pärast

“Asi oli läinud absurdini, kus tõendit oli vaja tõendi pärast. Arst ei ole koolikohustuse täitmise kontrollija,” ütles Saaremaa perearstide seltsi eesotsas olev Kerli Jaagosild.
Tema sõnul on teema olnud pikalt arutusel ning mõnel pool on tohtrid juba varem lõpetanud puudumistõendite väljastamise.

Jaagosild kinnitas, et otsus ei tähenda seda, et arstid lapsi vähem raviksid, hoopis vastupidi, vähenev paberitöö jätab rohkem aega ravimiseks.
Perearst nentis, et ennekõike vastutab oma lapse eest lapsevanem ning iga väikese nohuga ei ole vajadustki arsti juurde minna.
“Me oleme enamik lapsevanemad, minult küll ei ole lasteaias lapse puudumise korral siiani tõendit küsitud,” sõnas Jaagosild, kelle arvates võiks lapsevanemaid rohkem usaldada.

Tohtri arvates ei ole ka õige, kui näiteks külmetusest paranenud laps peab pelgalt tõendi pärast minema arsti vastuvõtule, sinna, kus tal on võimalus nakkustega uuesti kokku puutuda.
Mis puutub aga lapse vabastamisse kehalise kasvatuse tundidest, siis on lapsevanemal alati võimalik perearstiga konsulteerides ka see tõend ise kirjutada.

Uus süsteem tahab harjumist

Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Inna Kask usub, et kindlasti tahab uus süsteem esialgu harjumist ja võimalik ka, et tõsisemat diskussiooni.
Eesti perearstide selts teatas 30. detsembril oma otsusest ka haridus- ja sotsiaalministritele. Perearstid leiavad, et koolikohustuse täitmise ja mittetäitmise (ehk puudumise) jälgimine on lapsevanema kohustus ja vastutus ning puudumistõendite näol ei ole tegemist arstliku või õendusalase tegevusega.

Lisaks ei tohi perearst vastavalt isikuandmete kaitse seadusele edastada lapse tervist puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas õppeasutustele. Samuti ei eksisteeri Euroopa Liidus sellist asja nagu koolist või lasteaiast puudumise tõend.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 553 korda, sh täna 1)