Pöördumine: 2010 nõuab tõsiseid otsuseid ja nõuab hoolivust elluviimisel (9)

Kolmapäeval toimus Muhu kooli saalis vallavalitsuse ja töötajaskonna töökoosolek. Tund enne seda oli valitsus saatnud 2010. aasta eelarve projekti koos seletuskirjaga volikogule tutvumiseks.

Pidasime väga vajalikuks suhelda kõikide töötajatega siiralt ja otsekoheselt. Nagu väga paljud omavalitsused, nii ka Muhu seisab väga suurte rahaliste probleemide ees. Selleks, et elu edendada, vajab vald suuri investeeringuid. Raha selleks täna sisuliselt puudub. Me ei soovi Muhu valla kadumist ja suurte riskide võtmine laenudega pole väikesele vallale jõukohane. Seetõttu tuleb ka Muhu vallal kulusid kärpida.

Olen veendunud, et lahenduste otsimine peab olema avalik ja läbipaistev. Seetõttu nägimegi kogu eelarve koostamist protsessina, milles osapooltel oleksid ka oma arvamuse avaldamise võimalused. Koht, kus arutelu toimub, on volikogu. Eelarve kokkupanemisel soovisime kõikide praeguste avalike teenuste säilimist. Seetõttu pidasime vajalikuks volikogule esitada minimaalselt võimaliku kulutuste taseme. Suurem kokkuhoid tooks kaasa asutuste uste sulgemise. On eelkõige volikogu otsustus, mida ta oluliseks peab. Oleme püüdnud volikogu vajaliku informatsiooniga ka varustada.

Olin vallavanema korraldusel vastutav eelarve kokkupanemise eest. Seetõttu olin koosolekul ka sõnumitoojaks. Töötajad ootasid konkreetseid vastuseid. Selles olukorras üldsõnaliseks jäämine polnud võimalik. Kulude viimine minimaal-sele tasemele, mis tagaks jätkusuutlikkuse, eeldab palga vähendamisi ja koondamisi. Muid kulude vähendamise võimalusi peale asutuste sulgemise lihtsalt pole.

Eksisin kavade esitamisel väga tõsiselt. Kuna kolm ametikohta, millel töötavate inimeste töölepingute erakorralist lõpetamist võimalikuks pidasime, on üheselt seostatavad konkreetse inimesega, solvas minu ettekanne neid ja tekitas arusaama, et ei väärtustata nende poolt tehtavat. Tahan siinkohal kinnitada, et nii see pole.

Vallavalitsus hindab kõrgelt kõigi valla töötajate panust ja nende pingutusi. Ka kärbete juures peame otsima alternatiive, kuidas leida tublidele inimestele uut rakendust ja vältida kannatusi, mida igasugused kärped alati kaasa toovad. Kindlasti seda ka teeme. Käesolevaga vabandan avalikult nende inimeste ees, kelle ametikohti esitatud kava puudutas.

Toomas Kuusk
Muhu vallavalitsuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)