Irena esimesed Muhu uudissed (3)

Terit koa teitele siis mo poolt. Võtke nüid eaks või pange pahaks, sie oo küll just teite oma asi, aga paergust piate mo uudistega leppima. Mo muhu kieel oo muidugist natusse teist laani kut Liisil olli, sest mool oo ju see va Kelmiküla mõlk koa külges.

Vidune aeg ja vilets ilmaseadus oo Muhu rahva keskel ulga viirusi lahti peastn. Kes oo kõrge palavikuga kodu asemel sirakil ja kes purtsub niisamma aevasta või köhida. Nõnna et mineva nädali põle neli päeva koolimajas tunde olngid lastel, vihtusid kodu oma roamatuid lugeda ja ehvtisid kirjuta.
Aga eks sõuke iseõppemise oskus oo koa tulevases elus vägagid tarbline ja ep joose mitte müöda külge maha. Esmaspest oo koolilapsed jälle kenaste rois ja köivad koolis. Või neh, mis sii ütelda, kes ikka tõbine oo see oo tõbine ja istub kodu vagusi. Ja noordekeskuses soab koa jälle nüid kenaste aega viita.

Aga vanadekojo ep maksa enne minna kut esimese advendilaupa. Sest, neh, ega vanainimestele põle seda va ripitõbe üht külge taris.
Mineva rieede õhta pandi volikogus uus vallavalitsus koa paika ja selle liikmed oo Helena Erik ja Toomas Kuusk. Igatsorti komisjonisid olli volikogu koa kokku pand, aga nendest ma reagi teitele teese korra pitkemalt.

Muhu muuseumist üteldi moole, et nüid oo rükist välja tuln ja rahvale müima jäoks valmis soan „Muhu murde lood“. Roamat maksab kolmkümmend eesti rooni ja neid soab osta muuseumist, Liiva roamatukogust, Hellamaa külakeskusest ja Muhu vallamajast. Tulisema uhke roamat oo, mool omal juba läbi loetud.

Murderoamatu tutvustamine ilmarahvale olli koa juba ää, mineva teisibe Hellamaa külakeskuses. Ja sial pandi paika koa juba uie, järjekordas kolmandama murdevõistluse teemad. Aga neid ma teitele täna veel ep aavalda. Iga asi ikka oma aegus.
Muuseumist reagiti koa seda, et nende Meelis köin kirjandusmuuseumist vanu muhu laulusid otsimas. Nüid olla taal kakskümmend leheküljetäit sõuksi laululugisid, misede ulgast oo ea laulude õhtateks ja muudeks larbatskuteks neid kõikse paramaid välja otsi. Juu ikka edaspidi kuuleb, mis uhkemaid asju ta sialt ää tõi koa.

Esmaspe 23-ndamal selle kuu päeval olli muuseumi rahvas Liiva lasteaidas kadrisante tegemas ja kadrikoolitust läbi viimas. Ja Kadrnapäeva ähk siis 25-ndamal olli muuseumis suur ettekandmitse päe.
Külasema külaseltsngu tansirühm „Kodukootud“ ja nännede tansirühm „Ätses“ kutsuvad teitid kõiki 28-ndal novembril, sie oo siis tuleva laupa õhta kellu kuiest, Piiri rahvamajase. Sial oo mardi- ja kadrnapäeva tähistamine nalja, laulu ja tansi seltsis. Nee kaks ju koa ep katke. Ja kui sõuksed kanged ennast kokku aavad, siis peaks sest küll üks uhkemad sorti pidu tulema.

“Kodukootud“ köisid oktoobri lõppus Pärnu-Jaagupis Halinga kaloosi pidul ja nende koevad ehk oo juba terveks roavitset, aga nännede varbad oo vist küll alles pitkast Riia-reisust villis. Nendel oln sial üks uhke rahvusvaheline pidu, kus nad esinesid ja muist nänned arvasid, et nii valju laksutamist põle nendele küll enne kuskil pool oln kut nüid Riia linnas.

Tuleva pühabe, 29-ndamal, ähk siis esimese advendipüha, oo Liival suures kirkus peale jumalateenistust kontsert. Sial laulvad teitele ETV tütarlastekoori tüdrikud. See oo kindlaste kõrvale kena kuulda ja silmale ea voadata. Nõnna et olge kohal. Paergust oo ju moarahval kõikse param aeg sõukste kohtate pial köia, sest õuetööga põle väga tiidust.

Kõikidele Liiva kirgulistele koa veel sõuke uudis, et sellesamma esimese advendipüha, peale seada uhket kontserti oo kirgu nimepäeva pidamine koa, mis sest, et nimepäe ise oo ju Kadrnapäeval.
Sõuksed said siis mo esimesed uudissed. Nõnna, et seiske ikka terved ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)