Turismiaasta võtab kokku parimate tunnustamine

Turismiaasta võtab kokku parimate tunnustamine

SAAREMAA MAITSE: Tänavust turismiaastat jääb meenutama ka Saaremaa suveniiriks valitud kadakast maitseainetops.

MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus kuulutab esmakordselt välja konkursi, et tunnustada turismivaldkonna edendamisel tänavu silmapaistnud ettevõtteid ja inimesi. Et tegemist on ühe suurema majandusharuga Saaremaal, on ärksamate tunnustamine igati kiiduväärt ning seetõttu on ka Oma Saar ettevõtmise toetaja.

Turismiarenduskeskuse juht Villi Pihl tõi välja, et parimate esitamisel tuleb silmas pidada nende ettevõtete või isikute seotust Saare maakonnaga, kuigi nad ei pea tingimata tegutsema vaid meie maakonnas ja ainult turismisektoris. “Tuleks vaadata laiemalt, kes on turismile kaasa aidanud,” sõnas Pihl.

Illustreeriva näitena tõi ta võimaluse esitada parima turismiasjalise kandidaadiks Aivar Mäe, kes on ooperipäevadega seoses Saaremaa turismile palju kaasa aidanud, või firmadest Tallinna Sadam, mis tegutseb siin Saaremaa süvasadama kaudu.

Kandidaate võivad esitada kõik inimesed ja ettevõtted, pidades silmas, et esitatud kandidaadid peavad samuti oma nõusoleku andma. Aega on kandidaatide esitamiseks 5. detsembrini ja otsus valituks osutunute kohta tehakse 15. detsembriks.

Nadi turismiaasta

Turismiarenduskeskuse juht tõdes, et tänavune aasta ei ole turismivaldkonnas väga hästi läinud, võrreldes möödunud aastaga võib turismisektori vähenemine olla 20–25%. Samas ennustasid mõned analüütikud veel kevadel, et langus tuleb ligi 40%.

Üks turismi mõjutanud tegureid oli Pihli hinnangul osa transpordivõimaluste kadumine – ära langesid Ventspilsi laevaliin ja Stockholmi lennuliin, vähenes tšarterlendude hulk. “Kindlasti annab langus tunda just hooajavälisel perioodil,” arvas Villi Pihl, kuid lisas, et küllap järgmisel aastal läheb turismis paremini kui tänavu.

Saarte turismiarenduskeskus tegutseb selle nimel. Näiteks on keskuse üks suuremaid ülesandeid praegu Saaremaa brändi projekt, et luua bränd, mis oleks vastuvõetav nii tavainimestele kui ka turismiga seotud pooltele.
Brändiprojekt sai sügisel PRIA-st LEADER-projekti raames ligi 400 000 krooni ja vastav töögrupp on juba koos käinud. Esimesi selle töö vilju loodab keskus avalikkusele näidata juba detsembri keskel.


Aasta parimate turismiarendajate tunnustamise statuut

Eesmärgiks on tunnustada avalikult Saare maakonnas edukalt tegutsevaid:
1) turismiettevõtjaid;
2) atraktiivseid projekte;
3) silmapaistvaid isikuid
teadvustamaks maakonna inimestele turismivaldkonna olulisust.

Konkursi korraldaja on MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus.

Kandidaate võivad konkursile esitada eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Esitada võib mitu kandidaati. Kandidaadi ülesseadmiseks peab olema tema nõusolek.

Konkursi Saare maakonna parimate turismiarendajate tunnustamiseks kuulutab igal aastal välja MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus. Avalikkuse teavitamiseks kasutatavad infokanalid on Saare maakonna kohalikud ajalehed, maakonna infoportaalid ja kohalik raadio.

Esildised tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil info@visitsaaremaa.ee või kirjalikult aadressil MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus, Lossi 1, Kuressaare 93819 märgusõnaga “Turismiarendajate tunnustamine” konkursijuhendis esitatud tähtajaks. Esitamisvorm avaldatakse Saare maakonna infoportaalides aadressil www.saare.ee , www.kuressaare.ee .

Arvesse lähevad ainult esitamisvormi kaudu ülesseatud kandidaadid. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev teave:
• esitaja andmed (nimi, kontaktisik, telefon, kontakt-aadress);
• esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress);
• selgitus-põhjendus (1–2 lk), miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse.
Kandidaadi kohta võib esitada lisamaterjale (fotod, artiklid jms), mis toetavad ja on seotud antud projekti või muude tegevustega.

Esildised vaatab läbi komisjon, hinnates ettevõtteid vastavalt iga kategooria hindamise korrale.

Laureaate tunnustatakse meene ja tänukirjaga ning iga kategooria II ja III kohta tänukirjaga.

Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind määratud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhind välja andmata jätta.

KATEGOORIAD:

1. PARIM TURISMIETTEVÕTE
2. PARIM TURISMIARENDAJA
3. PARIM TURISMIASJALINE

1. Auhinnaga parim turismiettevõte (AS, OÜ, SA, MTÜ, FIE) tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud organisatsioone. Kolmas tegevusaasta on organisatsiooni arengus sageli kriitiline aeg ning tegutsemist üle kolme aasta saadab enamasti pikemaajaline edu.

Konkursil osalemise eeldused
Konkursil on võimalik osaleda Saare maakonnas tegutseval turismitegevusega seotud organisatsioonil, mille tegutsemise alguskuupäev on vähemalt kolm aastat varasem kui konkursi väljakuulutamise aasta 1. jaanuar (nt kui konkurss kuulutatakse välja 15.11.2009, siis organisatsioon peab olema alustanud tegutsemist enne 1.01.2006).

Hindamisalused
• üldine tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);
• koostöö teiste turismiettevõtjatega;
• organisatsiooni maine;
• keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;
• organisatsiooni jätkusuutlikkus, uuenduslikkus;
• loodud töökohtade arv;
• lisandväärtus piirkonnale.

2. Auhinna parim turismiarendaja (eraisik, KOV, SA, MTÜ, OÜ, AS, FIE) kategoorias tunnustatakse ideed, objekti (majutust, toitlustust, muuseumi, looduslikku vaatamisväärsust vms), üritust, võistlust, paketti, marsruuti vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, arenenud.

Hindamisalused
• teenuse/toote uudsus, originaalsus, vajalikkus (teenus/toode on seni puudunud);
• toote terviklikkus;
• tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);
• keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;
• jätkusuutlikkus;
• lisandväärtus piirkonnale.

3. Auhinnaga parim turismiasjaline tunnustatakse eraisikut, KOV-i, SA-d, MTÜ-d, OÜ-d, AS-i, FIE-t, kes on tuntud ja omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ja (soovitatavalt) Eestis ning on oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud turismi arengule.

Hindamisalused
• turismi toetaja;
• turismitegijate motiveerija;
• turismiedendaja Saare maakonnas, kas praktilisel või teoreetilisel tasandil;
• panus Saare maakonna turismi maine tõstmisse koostöös ja üksikisikuna.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)