Gümnaasiumipoiste seas on vähe ajateenistuse põlgureid

Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Allar Tamm tegi kevadel uurimustöö kooli gümnaasiumiosa noormeeste suhtumisest ajateenistusse, millest põhilise järeldusena selgus, et rohkem kui kolmveerand küsitletuist pooldab kohustuslikku ajateenistust, aga enda teenistusse minekusse suhtutakse pigem ükskõikselt – kui kutsutakse, siis minnakse.

Tamm küsitles 85 SÜG-i abiturienti, kellest vaid üksikud tunnistasid, et neile ei meeldi ajateenistus. Samas märkis 31 küsitletut, et ajateenistus neile meeldib ning nad kavatsevad selle kindlasti ka läbida.
Kaks peamist põhjust, mida ajateenistuse edasise kestmise poolt välja toodi, olid vajadus teha seda oma riigi kaitseks ja hinnang “sõjavägi teeb poisist mehe”.

Kui ajateenistuse vajalikkuse koha pealt arvamused vanuseti oluliselt ei erinenud, siis küsimus ajateenistuse pikkusest tekitas eri vanuseastmetes lahkarvamusi. Kui 10. ja 11. klasside poiste seas oli populaarseim arvamus, et 6-kuuline ajateenistus on kõige mõistlikum, siis 12. klassis arvati pigem, et ajateenistus peaks kestma aasta.

Kõigis klassides oli populaarseim ajateenistusse mineku aeg “esimese võimaluse tekkimisel” ja paljud märkisid, et nad lähevad siis, kui kutsutakse. Kümnendikud plaanivad selle uuringu järgi minna ajateenistusse kohe pärast keskkooli, aga üheteistkümnendas ja kaheteistkümnendas klassis arvati pigem, et võiks minna pärast ülikooli või esimesel võimalusel. Samas oldi üldiselt arvamusel, et ülikooli poole pealt ajateenistusse minna ei ole mõistlik, sest kardetakse õpingute pooleli jätmist.

Kõigi klasside peale kokku oli kaks vastanut, kes ei plaanigi ajateenistusse minna.
Uurimustöö läbiviija küsis ka arvamusi Kaitseliidu kohta, millest selgus, et 85 küsitletust 11 plaanib sinna astuda, kuid 67 seda teha ei kavatse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)