Uueneb kalanduseeskirjade kontrollsüsteem (1)

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kiitis heaks määruse, millega luuakse liikmesmaades ühise kalanduspoliitika eeskirjade kont-rollsüsteem.

Püügipäeviku andmete ja lossimisandmete vahelise lubatud erinevuse piiriks kehtestati kõigi liikide puhul 10%. Lisaks kehtestati tõsiste rikkumiste punktisüsteem, kui tegemist on kalalaevatunnistuste omanike ja kaptenite sooritatud rikkumistega; ühenduse tasandil ühtlustatakse inspekteerimiskord; harrastuspüügil püütud koguseid ei arvestata maha liikmesriigi kvoodist; komisjonil on nüüd võimalus peatada finantsabi liikmesriigile, kui viimane ei järgi ühise kalanduspoliitika kontrollieeskirju.

Andmete analüüsi ja auditi peatüki juurutamine nõuab liikmesriikidelt suuri kulutusi ning samuti on see administratiivselt koormav. Eesti ei pea vajalikuks näiteks laevamootori võimsusega seotud andmete ristkontrolli nõuet. Nõutavate andmebaaside loomine ja nende andmete pidev kontrollimine ei anna Eesti arvates kalapüügi järelevalves erilist efekti, võrreldes sellega, millised kulud see endaga kaasa toob. Siin jäi komisjon oma sõnastuse juurde ja kinnitas, et toetab nende andmebaaside loomist kuni 95% ulatuses ja esitab igakülgset abi ka käivitamisel.

Määrus jõustub 1. jaanuarist 2010, kuid sisaldab hulgaliselt erandeid hilisemate rakendamistähtaegadega, et liikmesriikidel oleks võimalik kõik eelnõus olevad meetmed siseriiklike aktidega kooskõlla viia.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)