Kel valjem kisa, sel suurem õigus (15)

Kel valjem kisa, sel suurem õigus

 

Toomas Takkise avalikke kirju, solvamisi ja süüdistusi olen talunud väga kannatlikult lootuses, et ehk inimene ükskord lõpetab ja saab ise ka aru, et ta käitub inetult, usutavasti äkkviha ajendil.

Aga võta näpust! Valimised on möödas, kuid 23. oktoobri Päevalehest lugesin taas Toomas Takkise kirja kolleegidele ja minister Lukase kommentaare sellele. Enne valimisi oleks minu kirjutatud lugu peetud poriloopimiseks, nüüd, kui valimised möödas, mõtleb nii mõnigi, et mis sa enam… Kuid ükskord pean ju ka mina saama suu puhtaks rääkida.

Demokraatlikus riigis on mul selleks õigus. Paneks sellele ükskord punkti.
Esiteks, kuidas jõudis Toomas Takkise ainult kolleegidele määratud südamlik ja usaldav kiri meediasse? Takkis ise kandis hoolt, läkitades kirja sama postitusega ka Saaremaa ajalehtedele Oma Saar ja Meie Maa. Miks? Eks ikka selleks, et kõik saarlased saaksid lugeda, aga samas jätta ka mulje, et vaata kus tõprad, välja nuhkisid! Mina tahtsin ainult oma kolleegidele olukorda selgitada.

Sellest kirjast jääb lugejale arusaam, et hr Takkist, tema perekonda ja kooli on rünnatud ning seetõttu asub ta vasturünnakule. Kes ründas ja kuidas – see enamikku lugejatest ei huvitagi. Kui sind ikka rünnatakse, tuleb vastu anda. Aga tõde ongi see, et keegi ju ei ründa, vaid Toomas Takkis ise süüdistab ja ründab alusetult. Aina julgemalt ja jõhkramalt küll mind revisjonikomisjoni esimehena, küll erakonda.

Mis juhtus? Miks Toomas ründab? Pärast 17. septembri raadiosaadet Kadi raadios, kus muu jutu sees tuli mul vastata raadiokuulaja küsimusele, kas see on korruptsioon, kui koolidirektori, KG Sihtasutuse juhi, volikogu esimehe ja AS-i Saare Golf nõukogu liikme Toomas Takkise abikaasa on linna rahandusnõunik ja AS-i Saare Golf prokurist. Vastasin sellele, et ma ei ole jurist ja ei tea, kas see on korruptsioon, kuid revisjonikomisjon esitas linnavalitsusele küsimuse, kas on õiglane ja eetiline, et ühe pere liikmed omavad võrdseid õigusi AS-i Saare Golf nõukogus.

Ja siis kõik algas. Järgmisel päeval tõttas Mai Takkis raadiosse selgitama, et ta ei ole korruptant – ma ei tea, kes teda selles süüdistas? Sellele järgnes püha sõja väljakuulutamine kaabakerakonnale, ähvardused teisitimõtlejatele. Vahelduseks määris Toomas ka mett mokale, saates kõikidele volikoguliikmetele kirja, kus ta tunnustab Keskerakonnast volikogusse kuulunud saadikute panust ja head tööd.

Justkui oleks tal kahju äsja avaldatud kiitusest, kirjutab Toomas mõne päeva pärast taas ajalehes, et nüüd on tema vastu loodud vandenõu. Selle on kokku sepitsenud Keskerakonna juhtivad jõud ja vaene Kuldsepp peab seda ellu viima.
Päris hirmutav ja ähvardav kõige selle taustal oli aga Toomas Takkise muusikaline tervitus valijatele: “Isamaa ilu hoieldes, vaenlase vastu võideldes…” Taevas, tule appi! Kes on siis meil, Kuressaares, see vaenlane, kelle vastu tuleb võidelda? Eks ikka Kuldsepp, kes revisjonikomisjoni tööd juhtides osutus liialt kohusetundlikuks ja järjekindlaks.

Kui kogu seda eelnevat Takkise tegevust minu ja Keskerakonna ründamisel peetakse naljaks, siis sellistest naljadest mina aru ei saa. Lugedes 21. oktoobri Oma Saarest, et Toomas Takkis kutsub revisjonikomisjoni oma kooli revideerima – siis see on küll minu jaoks esimene nali, millest ma aru saan. Nalja laiendades – uues volikogus võiks revisjonikomisjoni esimehe koht kuuluda Toomas Takkisele.

Volikogu revisjonikomisjon töötab volikogu poolt kinnitatud tööplaani alusel või täidab volikogult saadud ülesandeid. Revisjonikomisjoni 2009. aasta tööplaan, mis on kinnitatud volikogu otsusega nr 11 26. veebr 2009 ja allkirjastatud volikogu esimehe Toomas Takkise poolt, nägi muuhulgas ette kahe suure kooli – Kuressaare gümnaasiumi ja Saaremaa ühisgümnaasiumi – ning nendega tihedalt seotud sihtasutuste kontrollimist. Kindlasti on koolides olnud aastate jooksul igasuguseid kontrolle, kuid mina väidan, et viimase seitsme aasta jooksul ei ole neid asutusi kontrollinud volikogu revisjonikomisjon ega ole tehtud ka linnavalitsuse poolt teenistuslikku järelevalvet.

Otsustasime kaasata eksperdi, kes veebruari alguses võttis Takkisega ühendust, et rääkida läbi revisjoni plaan ja leppida kokku kooli külastamine. Toomas Takkis ütles eksperdile selgelt välja, et kooli võib ta tulla, kuid sihtasutusse ei ole tal vastavalt sihtasutuse seadusele asja. Seda fakti Toomas Takkis justkui enam ei mäleta, kuid mul on tõendeid, et nii see tõesti oli. Nimelt võttis ekspert kohe minuga ühendust ja ütles, et ainult kooli pole tal mõtet revideerida. Kool ja SA on siiski omavahel väga tihedalt seotud. Mina ei ole siiani aru saanud, kas riigidotatsioon – õpetajate palgad, koolituskulud, õpikute raha – liigub läbi sihtasutuse või läbi kooli eelarve.

Asi hakkas venima ja meie poolt valitud eksperdil ei olnud aprillis-mais enam aega seda tööd ette võtta. Uus katse olekski jäänud tegemata, kui minuni poleks jõudnud augusti lõpus üks huvipakkuv dokument. See on avaldus, mille esitajaks FIE Toomas Takkis. Nimetatud avalduse alusel on Kuressaare Gümnaasiumi KK Osilia talle välja maksnud 25 355 krooni konsultatsiooniteenuste osutamise eest. Dokumendi toonud inimene ei ole endine KK Osilia juht Maie Meius. Lisaks sellele dokumendile juhiti linnakodanike poolt minu tähelepanu mitmetele asjaoludele, mida revisjoni käigus tuleks uurida.

Revisjonikomisjonil nagu ka igal teisel volikogu komisjonil on kohustus linnakodanike kriitikale ja küsimustele reageerida. Otsisingi septembri alguses uuesti üles sama eksperdi ja avaldasin soovi planeeritud töö Kuressaare gümnaasiumis ja KG sihtasutuses siiski veel enne 15. oktoobrit lõpule viia. Eesmärgiks oli selguse saamine. Revisjoni käigus lootsin ka nimetatud dokumendi alusel sooritatud tehingule ja linnakodanikke huvitavatele küsimustele vastused saada.

Nüüd algas suur jälitamiskampaania, mis pidi välja tooma, kui kallutatud ja erapoolik on planeeritud revisjon ja milline vandenõude sepitseja on revisjonikomisjoni esimees. Ei ole mina elus kummagi eksperdiga kohtunud, ei kuulu auditeerimisega tegelevad inimesed ühtegi erakonda, ei ole nad minu ega Kalle Laaneti sugulased ega hõimlased – vastupidiselt “juhuslikult ühte perekonnanime kandvatele” Takkistele.

Uus kontrolliülesanne, mille ma 2. oktoobril koostasin, jäigi Toomas Takkisel alla kirjutamata. Kas see, et volikogu esimees annab volikogu revisjonikomisjonile ülesande minna tema juhitavasse asutusse kontrollima, on õiglane, eetiline ja hea tava, jäägu Toomas Takkise südametunnistusele.

Järjest enam hakkab tunduma, et Toomas Takkise tõelise pahameele allikaks ja püha sõja väljakuulutamise põhjuseks on revisjonikomisjoni poolt juunikuu volikogus tehtud ettepanek lõpetada koolide rahastamine senise Takkiste poolt väljatöötatud ja juba 12 aastat kasutusel olnud mudeli järgi. Volikogu kinnitas üksmeelselt otsuse võtta uuest eelarveaastast koolide rahastamisel aluseks riiklik mudel.

Andku kõik Toomase sõbrad ja austajad mulle andeks. Mina ei ole noa selga lööja. Seda soovides oleksin tulnud oma artikliga lagedale juba enne valimisi. Olen Toomas Takkisest kui targast inimesest alati lugu pidanud, kuid see, kellest praegu kirjutan, ei ole see Toomas Takkis, keda mina tundsin.

Lea Kuldsepp
linnavolikogu liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)