Vastukaja: Neljas võim konfliktinäljas (62)

Lümanda vallavalitsus korraldas ajakirjandusliku eksperimendi. Päeval, kui saabus kohtulahend haldusasjas nr 3-09-711 (Helle Kukk versus Lümanda vallavalitsus), oli vallavalitsus kindel, et järgmisel päeval ilmub ajalehes Oma Saar artikkel pealkirjaga, milles kajastub osa kohtuotsuse resolutiivosast, ning artiklis jääb kohtuotsuse sisu avamata.

Nii ka läks, ainult eksperiment ebaõnnestus selles osas, et lugu ei ilmunud mitte esilehel, vaid teisel leheküljel (OS, 22.10.09: “Kohus: sotsiaalnõunik vallandati ebaseaduslikult”). Ilmunud artikli autori vabanduseks võib öelda seda, et ta ei olnud kohtuotsust läbi lugenud, sest talle oli saadetud (kes?) vaid selle resolutiivosa!!! (seda kinnitas autor siinkirjutajale).
Kuna paragrahve täis kohtuotsuse lugemine on tüütu, siis tunnen end olevat kohustatud selgitama selle tegelikku tähendust.

Lümanda vallavalitsuse käskkiri Helle Kuke ametist vabastamiseks oli ebaseaduslik selles osas, et teostatud kaalutlusotsus ei olnud põhjalikult motiveeritud. Kuna nimetatud käskkirja sisu ehk seaduslikud alused töötaja vabastamiseks olid õiged, siis puudus kohtul võimalus teenistussuhte lõpetanud käskkirja tühistamiseks. Sellest järelduvalt pole võimalik töötaja ennistamine ametikohale ja puudub alus talle tasu väljamõistmiseks teenistusest puudutud aja eest. Seega, töötaja ametikohalt vabastamine oli õige toiming.

Kohtuotsuse tähelepanelik lugemine viib ka järeldusele, et Helle Kukk on avaliku vabandamise nõudega pöördunud vale vallavalitsuse poole. Vabandama peaks see vallavalitsus, kes töötaja ebaseaduslikult tööle võttis.
Lõpetuseks pealkirja puudutav küsimus neljandale võimule: kas eelmainitud artikkel võib viia lugeja teistsugustele järeldustele kui käesolev artikkel? Täiesti võimalik, kuna artikli avaldamise päeval ilmus kõnealune töölt vabastatud isik Lümanda vallavalitsusse tööd küsima…!!!

P.S. Pealkiri on viide autori 1. aug 2009 OS artiklile “Näljas võim”.

Tarmo Pikner
Lümanda vallavanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)