Maavalitsuse eelnõu arvestab koondamiste võimalikkusega

Saare maavalitsuse struktuuri muutva korralduse eelnõu järgi toovad muudatused kaasa raamatupidajate ja ühe nõuniku koondamise. Eelnõu seletuskirja järgi on koondamishüvitisteks vajalik summa ligi pool miljonit krooni.

Struktuurimuudatused maavalitsuses tulenevad regionaalministri määrusest, mille järgi ühtlustatakse kõigi maavalitsuste struktuur. Muudatuste üheks põhjuseks on asjaolu, et ka maavalitsustel tuleb 2010. aasta eelarves kulusid kokku hoida 9% võrra.

Ministri määruse eelnõu on hetkel kooskõlastusringil ja peaks jõustuma 1. detsembril, välja arvatud raamatupidamise tsentraliseeritud struktuuriüksuse moodustamise osa, mis jõustub 1. jaanuarist 2010.
Saare maavalitsusest ei soovitud enne regionaalministri poolt eelnõu kooskõlastamist struktuurimuudatusi kommenteerida, kuna koondatavate täpne arv ja konkreetsed summad ei ole ette teada, need sõltuvad nii maavalitsuse kui ka inimeste oma otsustest.

Sellegipoolest on maavalitsus muudatustega seotud vajalike kulutuste seas välja toonud ühe nõuniku ametikoha koondamiseks vajaliku hüvitise, mis on 173 608 krooni. Raamatupidajate koondamishüvitis on kokku 320 212 krooni.
Saare maavalitsusse jääb eelnõu järgi pärast muudatusi kolm üksust: kantselei, arengu- ja planeeringuosakond ning haridus- ja sotsiaalosakond.
Kindlasti kaotatakse raamatupidajate ametikohad, sest regionaalministri sama eelnõuga kavandatakse luua Viljandi maavalitsuse juurde tsentraliseeritud raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond, mille ülesandeks on korraldada kõigi maavalitsuste ja nende hallatavate asutuste raamatupidamist, personali- ja palgaarvestust. Saare maavalitsuses tuleb kantseleisse rahaasjadega tegelev finantsnõunik.

Sarnaseid muudatusi on varem läbi viidud ka näiteks justiitsministeeriumis, kus juba 2004. aastast tegutseb kohtute ühtne raamatupidamiskeskus asukohaga Tartus.
Teised ümberkorraldused loovad eelnõu järgi võimaluse tõsta praegused ametnikud ühe struktuuriüksuse alt teise.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)