Pühast sõjast ja vandenõust (14)

Viimasel linnavolikogu istungil 24. septembril kinkis volikogu esimees mulle peatse sünnipäeva puhul suure lillekimbu. Sünnipäeval, 26. septembril sain hoopis teistsuguse sünnipäevakingi.

Nimelt lugesin ajalehest, et linnavolikogu esimees, IRL-i kohalik liider Toomas Takkis on saatnud kirja oma kolleegidele, kus ta väidab, et on kuulutanud tema keskerakondlastest vaenajatele avaliku sõja, ning lubab teha kõik, et nad Kuressaare linnas võimu juurde ei pääseks. Samuti kutsub ta üles kõiki ausaid eestimaalasi lahkuma sellest kaabakerakonnast, kes kasutab igasugu lubamatuid võtteid, et võimule saada ja seal püsida.

Samuti pidavat ta muutuma Väikeseks Mobiilseks Lahinguüksuseks, kes peab Isiklikku Püha Sõda kõigi tema, tema pere ja kooli laimajate vastu. Põhjuseks olevat viimase kahe nädala jooksul kohalikes lehtedes tema ja ta pere kohta ilmunud räiged, demagoogilised ja sildistavad lood, milles märksõnadeks ebaeetilisus, korruptsioon, kahel toolil istumine jne. Veel kaugemale olevat mindud internetikommentaariumides.

Millegipärast ei mäleta selliseid räigeid ja demagoogilisi lugusid. Internetikommentaarid on anonüümsed, kes need kirjutanud on, ei ole lihtne kindlaks teha. Iseasi, kui kohtuasi algatada. Milliste kriteeriumide alusel erakond kaabak-erakonnaks kuulutatakse ja järelikult kõik selle liikmed kaabakateks tunnistatakse, jääb arusaamatuks.

Kui inimene ei tea tegelikku olukorda, siis hakkab ta uskuma vandenõuteooriaid.

Ei tasu suud pruukida

Mis aga puudutab sõda ja lahinguid, olgu nad isiklikud või mitte, siis soovitan neid sõnu ilmaasjata mitte suhu võtta. Olen oma elus sõja, mitu küüditamist, pommirünnakuid, sõjas kodu mahapõletamise ja muud hirmsat üle elanud ja tean, mida see tähendab. Hirmsad mälestused sõjast ja lahingutest ei unune kunagi. Sõda toob kaasa ainult vägivalda, kaotusi, muret, pisaraid, surma. Ajalugu teadvatele inimestele, kes me kõik peaksime olema, on teada Pühade Sõdade olemus ja tulemused. Samuti see, kuidas keegi on ajaloo jooksul diktaatoriks ja masside hävitajaks kujunenud. Kui mõni IRL-i juhtfiguur peab sellist tegevust naljaks, siis on see kohatu ja julm nali. Mitmed linnakodanikud on mulle kui veel viimast nädalat volikogu linnakodaniku komisjoni esimehele väljendanud oma hämmastust ja muret Väikese Mobiilse Lahinguüksuse loomise ja Püha Sõja alustamise puhul. Nad on öelnud, et naljast on asi ikka väga kaugel.
Ma tahan rõhutada – nagu öeldakse, võim on ohtlik asi, see peab olema tarkades kätes.

Küsimused on õhus

Tekib küsimus, kuidas valimisnimekirja esinumber ning Väike Mobiilne Lahinguüksus ja Püha Sõja pidaja saab teha kaht valimiskampaaniat korraga. Erakonna oma ja Püha Sõja oma. Tahes-tahtmata on need omavahel seotud. Mida arvavad sellest kõik teised IRL-i valimisnimekirjas olijad, kuna nemad osalevad ju valimisvõitluses oma esinumbriga koos ja neil peaksid tekkima vastavad küsimused? Nimekirjas on hulk inimesi erinevatelt elualadelt. Kas nad on samuti sõtta kaasatud? Mida nemad arvavad oma liidri algatatud Pühast Sõjast ja kas nad osalevad selles? Kui osalevad, siis kuidas? Palun, andke valijatele teada, nad ootavad.

26. septembri kiri on adresseeritud kolleegidele koolis. Kirjas märgitakse, et kõrvuti toetusega on nähtud ka kolleegide küsivaid pilke. Kas tõesti mõni kooli töötaja saab Püha Sõja valimiskampaaniat toetada? Mis saab edasi kolleegist, kes äkki mõistab hukka koolidirektori Väikese Mobiilse Lahinguüksuse moodustamise ja Püha Sõja läbiviimise?
Mida peavad sellisest sõjast arvama KG-s õppivate õpilaste vanemad? Õpilased ise?
Need küsimused vajavad vastust.

Aga volikogu esimeheks?

Kirjas lubatakse, et kui kirja autorist oleneb, saab Kuressaare pärast käesolevaid valimisi apoliitilise linnapea, kes ei tööta oma erakonna punktisaagi nimel, vaid 100% meie linna heaks. Unistuseks see praegu jääbki, sest ülepolitiseeritud ja mitukümmend aastat demokraatia arengus teistest EL-i vanadest liikmesmaadest mahajäänud Eestis see nii lihtsalt ja äkki teostatav pole. See eeldab seadusandluse muutmist. Volikogu esimehe nimetuseks saab sel juhul linnapea ja täitevaparaati hakkaks juhtima linna direktor, mitte apoliitiline linnapea. Ilmselt peavad ka parteilastest ametnikud sel juhul töökohad mujalt otsima.

28. septembril saabusid volikogu liikmete postkastidesse e-meilid volikogu esimehelt, kus ta tahab ajalehes Meie Maa (26.09) avaldatud loo pealkirjast distantseeruda, lubab teha koostööd kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõududega ja kiidab koostööd volikogusse Keskerakonna nimekirjas valitud saadikutega.

Nagu kirja sisust võib välja lugeda, on volikogu esimees asunud kahetsema seda, mida ta varem Keskerakonda sõjakalt kaabakerakonnaks tituleerides välja ütles. Kirjas kutsub ta ka üles pidama valimisperioodil soliidseid ja sisulisi diskussioone. Peab märkima, et senisest linna valimiskampaaniast ei tule küll meelde eriti sisulisi diskussioone meie linnaelu paremaks muutmise nimel.

Volikogu tähtsustamise asemel tähtsustatakse linnapea ametikohta. Kas keegi pürgib ka volikogu esimeheks ja mida ta volikogu töös uut ette võtab? Mida senisega võrreldes muuta soovitakse? Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on ju ikka 18. oktoobril valitav volikogu, kes põhiliselt otsustab linnaelu küsimused. Volikogu juhib volikogu esimees, mitte linnapea. Linnapea on täitevaparaadi juht.

Räägime siis sisuliselt

Linnavolikogu liikmena saan ma aru, et Püha Sõja ajendiks saab olla volikogu revisjonikomisjoni töö. Komisjon on Lea Kuldsepa juhtimisel tööle asunud. Revisjonikomisjoni liikmed on mitmest erakonnast ja valdavalt koalitsioonist. Miks on siis ainult revisjonikomisjoni keskerakondlasest esimees ja kauba peale kogu erakond Püha Sõda väärt? Varasematel aegadel olid revisjonikomisjoni töölerakendamisel alati probleemid, sest ei ole lihtne olla selle komisjoni liige, kuna revisjonitöö vajab palju aega ja ka spetsialisti oskusi. Kuid seadus näeb ette volikogu revisjonikomisjoni olemasolu ja kohustab seda töötama.

Riigikontroll kontrollis Kuressaare linna sisekontrollisüsteemi ja raamatupidamise korraldust ning majandustehingute seaduslikkust 2004. ja 2005.aastal. Ta märkis, et Kuressaare linna sisekontrollisüsteemis ja raamatupidamise korralduses esineb puudusi, mis on põhjustanud finantsaruannetes olulisi vigu. Samuti märkis riigikontroll, et volikogu revisjonikomisjoni järelevalve linnavalitsuse tegevuse üle on olnud puudulik.
Riigikontrolli auditi tulemused olid arutusel linnavolikogu istungil detsembris 2006. Volikogu kohustas revisjonikomisjoni arvestama oma töö käigus riigikontrolli ettepanekutega täitmaks revisjonikomisjoni seadusjärgseid ülesandeid.

Vigadest õpitakse

Komisjon on riigikontrolli aktist õppust võtnud ja asunud seadust ja volikogu otsuseid täitma.

Käesoleva aasta tööplaanis on linna asutatud sihtasutuste, sh ka KG Sihtasutuse kontrollimine. Volikogu esimees Toomas Takkis protesteerib aga KG-s kontrolli läbiviimise vastu. Ühegi teise seni kontrollitud sihtasutuse juht ei ole kontrollimisele vastu vaielnud. Kui asjad on korras, mida siis karta.

Kuna sihtasutused on kohaliku omavalitsuse asutuste vara haldamisel suhteliselt uus vorm, siis on väga oluline praktikas ka seda teada saada, kas nad õigustavad end igas valdkonnas või ei.

Järjest rohkem leiab kinnitust ka see, et seadusandlus vajab muutmist selliselt, et kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste ja sihtasutuste juhid ei tohi olla volikogu liikmed. Kandideerida nad võivad, sest see on nende põhiseaduslik õigus, kuid valituks osutumisel peavad nad end taandama.
Revisjonikomisjon koos hariduskomisjoniga võttis uurimise alla ka linna koolide 12 aastat kehtinud rahastamismudeli, mis erineb riiklikust rahastamismudelist ja mille alusel on raha saamisel kaotajateks linna põhikoolid ja täiskasvanute gümnaasium.

Komisjonil tekkis küsimus, miks peab Saaremaa Golf AS-i prokuristiks olema linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ja kas siis rohkem kandidaate ei ole. Nagu näitas riigikontrolli audit ja samuti volikogu linnakodaniku komisjoni töö alusel on mul tekkinud arusaam, et linnavalitsuse ametnikel on tõepoolest mõningaid raskusi oma tööülesannete täitmisega, kuna on rohkesti tegemata töid. Seega ei peaks linnaametnikud olema hõivatud tööga väljaspool oma põhitöökohta. Kuid mitte igal ametnikul, sh Mai Takkisel, ei ole ametijuhendit nagu linna koduleheküljelt internetis näha võib.

Kuna olen otsustanud nendel valimistel mitte kandideerida, siis tänan kõiki, kes aegade jooksul on mind valimistel toetanud. Loodan edaspidi mitme kodanikuühenduse juhina ja aktiivse kodanikuna kaasa aidata kodanikuühiskonna arengule.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)