Vastukaja: “Minna või mitte minna, selles on küsimus” (4)

Oma Saar, 26.09.2009

1. Kas linn vajab normaalseid, ööpäevaringselt lahti olevaid korralikke ja puhtaid käimlaid?
WC-s käimine on inimelu paratamatu ja loomulik osa ja näitab ka meie kultuurilist ja ajaloolist tausta, kui nii võib öelda. Kuressaare linnas peaks kindlasti olema üks korralik avalik WC. Suveperioodil kindlasti ööpäevaringselt avatud. Muidugi tuleb tähelepanu pöörata invatualettidele ja seda nii, et need ei oleks koristaja tööruumid, vaid ka reaalselt avatud ja puhtad. Korralikud ja puhtad tualetid eeldavad järjepidevat koristamist. Rajame linnas käimlad kesklinna, pakume ka kellelegi tööd. Muidugi võiksid käimlad olla valve all, võimalusel võiksid seal olla ka kaamerad. Usume, et halba ei teeks ka sümboolne rahasumma, see väldiks mõttetut viibimist nendes ruumides.

2. Kas kesklinn peaks olema välja ehitatud jalakäijate liikumiseks ja autovaba?
Selleks, et rääkida autovabast kesklinnast, tuleks rajada nn läbimurded, st loogilised möödasõidud, et vältida autode läbisõitu kesklinnast, kuna nii on ajalooliselt kujunenud. See on kulukas, aga ainult nii saavutame, et kesklinn jääks jalakäijatele ning kaoks konflikt autode ja jalakäijate vahel. Seniks aga võiks hakata autokasutust kesklinnas vähendama just suveperioodil, kui linnas on väga palju inimesi.

Vähem autosid tähendab inimsõbralikumat linnaruumi, vähem ummikuid, õhureostust ja müra ning neist tingitud terviseprobleeme. Tuleks rohkem propageerida jalgrataste ja ühistranspordi kasutamist, kuid see eeldaks ka rahuldavat ühistranspordi korraldamist linnas. See muudaks suvise kesklinnas toimuva elu puhtamaks ja ka turvalisemaks. Kesklinna ümbruses on mitmeid suuremaid parklaid, kuhu kõik saaksid oma auto jätta. Kui parklad on täis ja kohta leida raske, eelistataksegi ehk autodele mõnda alternatiivvarianti.

3. Kas linnaelanike turvalisus on kindlustatud?
Jalgsi või ratastel patrulli nägemine muudaks linnapildi palju turvalisemaks. Nädalavahetustel võiks patrull liikuda n-ö tipptundidel nii päeval kui ka öösel. 

4. Kas Kuressaare vajaks kaasaegset teaduslikult põhjendatud liiklusskeemi?
Meie linnal on ajalooliselt unikaalne keskus ja selleks, et see ka edaspidi säiliks, vajame me seda kindlasti. Aluseks võiks olla see, et erinevad linnaosad saaksid omavahel võimalikult sirgjoonelise transpordiühenduse ilma kesklinna läbimata. Seniks aga tuleks üle vaadata Tallinna–Smuuli, Tallinna–Torni ja Pikk–Smuuli tänava ristmike liiklusskeemid. Kiirust vähendaksid “lamavad politseinikud” strateegilistes kohtades (koolid, lasteaiad, poed).

5. Kas linn vajaks munitsipaalpolitsei patrulle?
Munitsipaalpolitsei peamine eesmärk on mitmesuguste rikkumiste ennetamine. Arvame, et Kuressaare linn vajab munitsipaalpolitsei patrulle, kes tagaksid avaliku korra ja heakorra. Eriti oluline oleks munitsipaalpolitsei talvel, et inimesed hoolitseksid ikka libedustõrje ja tänavate puhtuse eest, sest hooldamata tänav on ohuks kõigile jalgsi nii kooli kui ka tööle minejatele. Samuti võiks olla nende tööülesannete hulgas näiteks parkimise kontrollimine. Selline areng tooks endaga kaasa meie kõigi turvalise elukeskkonna paranemise.

6. Kas Kuressaare linnapark vajaks pargivahti?
Jah, linna lossipargis turvalisuse ja heakorra tagamiseks tuleks tööle võtta pargivaht, nagu oli kunagi. Kuluks ära inimene, kes päeval tegeleb pargi ja lossiümbruse korrashoiuga, õhtusel perioodil hoolitseb pargis turvalisuse ja ohutuse eest ning teeb seal regulaarseid ringkäike. Sellest on palju räägitud, et linnapargi turvalisust tuleks suurendada.

7. Kas volikogus peaksid olema volikoguliikmete töörühmad, arutamaks ja lahendamaks linnaosade probleeme? Sest ei ole ju saladus, et Kuressaare linnas on – kuigi ametlikult registreerimata – linnaosad: kesklinn, Tori, Tuulte Roos, Roomasaare, Ida-Niidu, Smuuli, Pihtla tee-Talve tänava osa.
Igal pool soovitakse need just ära kaotada. Me oleme nii pisike linn, et siin ei näe sellisel asjal mõtet, vastupidi, tekitades kunstlikult linnaosad, võime me soodustada hoopis asjatut dubleerimist, bürokraatiat. Küll võiksid olla vastavad esindajad ja töörühm, kes tegeleksid üldiste probleemidega, siiski on need üldjoontes samad.

Kuressaare Kodanikud

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)