Kohalikud valimised: kes, millal, kuidas? (1)

Valimiste maakonnakomisjon selgitab mõningaid praeguste valimistega seotud asjaolusid, millega valijad peaksid arvestama.

1. Elektrooniline hääletamine algas 8. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 14. oktoobril kell 20 veebilehel www.valimised.ee .
2. Eelhääletamine toimub 12., 13. ja 14. oktoobril kõigis valimisjaoskondades kell 12–20. Valimisjaoskonna asukoht on kirjas inimesele koju saadetud valijakaardil.
3. Seadusega on lubatud hääletada eelhääletamise ajal ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Üle Eesti on igas linnas või vallas selleks avatud üks jaoskond.

4. Haiglas ja hooldekodudes olevatel isikutel, aga ka laste juures olevatel vanuritel on õigus eelhääletamise päevadel hääletada oma asukohas. Selleks tuleb neil esitada kirjalik avaldus valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile 14. oktoobri kella 16-ni.
5. 18. oktoobril on valimisjaoskonnad avatud kell 9–20.

6. Valimiste päeval on võimalus kodus hääletada neil valijatel, kes ei saa oma tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada hääletamisruumis. Kodus hääletamiseks tuleb valijal eelnevalt esitada kirjalik taotlus valla- või linnavalitsusele või valimiste päeval kella 16-ni oma jaoskonnakomisjonile.

7. Kõigi maakonna valimisjaoskondade andmed avaldatakse nii ajalehes, maavalitsuse koduleheküljel www.saare.ee kui ka vabariigi valimiskomisjoni kodulehel www.vvk.ee .

Valimistulemused tehakse kindlaks alljärgnevalt:
– valimisringkonna kohta arvutatakse lihtkvoot, mis saadakse valimisringkonnas antud kehtivate häälte arvu jagamisel selle ringkonna mandaatide arvuga;
– otsevalituks osutub kandidaat, kellele antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on sellega võrdne;
– lihtkvoodi alusel jaotamata mandaadid jaotatakse nimekirjamandaatidena nende erakondade ja valimisliitude vahel, kelle kandidaadid kogusid vastavas vallas või linnas kokku vähemalt 5% häältest;
– nimekirjamandaatide jaotamiseks reastatakse kandidaadid ringkonnanimekirjas vastavalt saadud häälte arvule;
– nimekirjamandaadid jaotatakse d’Hondti jagajate meetodil. Mandaadi saab kandidaat, kes on selles nimekirjas eespool. Mandaatide jagamisel jäetakse vahele kandidaadid, kes osutusid valituks lihtkvoodi alusel.

Andrus Lulla
Saare maakonna
valimiskomisjoni esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)