Räägime asjast! – Salme ja Torgu (7)

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Salme ja Torgu vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad ja valimisliidud.

SALME

Valimisliit KOOSTÖÖ

Toetudes staažikate, juba aastaid rahva usaldust ja oma kohta Salme vallavolikogus õigustanud volikoguliikmete kogemustele, kaasates värskete mõtete ja noorusliku tegutsemistahtega inimesi ning olles alati avatud headele algatustele, on meie eesmärgiks hoida ja arendada juba tehtut, arvestades Salme valla arengukavaga, mis aitab tagada valla läbimõeldud, kindla ja stabiilse arengu ning rahva heaolu järgnevatel aastatel.

Eesti Keskerakond

Salme vallas on väga asjalik vallavanem Kalmer Poopuu ning peamine valdkond, mida saaks veelgi paremaks muuta, on turism.
Salme ei peaks olema vaid läbisõidukoht Sõrve maantee ääres, vaid Salme ise peaks muutuma veelgi kutsuvamaks, et inimesed tahaksid siia tulla ja siin olla ning siin oleks, mida teha ja vaadata.

TORGU

Eesti Keskerakond

Mida kavatseme teha
*Toetame Torgu valla jätkusuutlikkust üha raskemaks minevates majandustingimustes.
*Toetame rahvakultuuri arengut ja soovime jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist vallas.
*Võtame erilise tähelepanu alla heakorra ja prügimajanduse Torgu vallas.
*Taotleme edaspidigi raha erinevatest fondidest ja projektidest Sõrve elu edendamiseks (nt bensiinijaama, infokeskuse ehitamiseks).
*Jätkame teede ehitust: mustkatte alla viime Kaavi rannatee ja Mäebe–Kargi tee. Uuendame kruuskatet Jämaja–Mõisaküla teel, Maantee küla teel ja Laadla–Hänga–Lülle tee vajalikel lõikudel.

*Ostame uue ja parema bussi vallarahva teenindamiseks.
*Jätkame toetuste maksmist: maksame vanematele sünnitoetust ja kooliminekutoetust. Leiame, et jätkama peab matusetoetuse maksmist.
*Toetame sporti. Torgu vald sai uued jalgpalliväravad staadionile, kus toimus sel aastal maakonna jalgpallimeistrivõistluste viimane etapp. Torgu jalgpallimeeskond pälvis maakonna meistrivõistlustel tiitli. Ando Õitspuu toetamine väga heade tulemuste saavutamisel maratonjooksus.
*Aitame kaasa Mõntu–Ventspilsi laevaliini taasavamisele.
*Täidame Torgu vallavolikogu liikmetele pandud ülesandeid ja kohustusi ausalt ja seaduskuulelikult, ET KÕIGIL OLEKS SÕRVEMAAL HEA ELADA.

Taga-Sõrve Kodanik

Taga-Sõrve ühismure on nõiaring, et meie kodukant muutub aina mahajäetumaks ja inimesed üha lootusetumaks tuleviku suhtes. Valituks osutumisel tahame teha põhjalikke muudatusi Torgu valla elukorralduses.
Et vallavõim alati ja kõiges lähtuks rahva huvidest ja soovidest, seame sisse rahva-hääletuse korra.

Selle abil saab Torgu rahvas nüüd ja edaspidi vallavõimu otseselt mõjutada. Näiteks volikogu halva või erapooliku otsuse tühistada või muuta. Vaid nii on garanteeritud, et valitud inimesed ei saa enam neile usaldatud võimu kurjasti kasutada ja et valijatele ei mõeldaks ainult valimiste eel. Rahvas saagu vallavõime eksisammu korral kohe korrale kutsuda, selmet uute valimisteni kannatada.

Muudame senist praktikat rahva informeerituses ja valla elusse kaasamises. Iga sõrulane tundku, et tema arvamuste, ideede ja soovidega arvestatakse. Valla abikäsi igaühele, kes edendab ettevõtlust või kultuu-ri, huvitub koolitustest või europrojektidest.
Aitame oma vanemat põlv-konda, hoiame kodukandi kombeid ja ajalugu. Taastame ühtekuuluvust edendavad sõrulaste kokkutulekud. Siit pärit rahvas ja suvesõrulased saagu võimalus Sõrve elule õlg alla panna. Ka lihtsast sissekirjutusest tõuseb valla oludele tulu.

Kutsume ellu külaseltsid, pensionäride ühendused, noorte volikogud ja muud rahva-ühendused. Vaid koos saame kõiki rahuldavalt kokku leppida vallavarade kasutamise, teenuste osutamise, transpordikorralduse, teedeehituse ja kõik muud igapäevaelu küsimused. Ühiselt peatame käegalöömis-meeleolud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)