Räägime asjast! – Kuressaare (19)

Räägime asjast! – Kuressaare

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega Kuressaares tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Kuressaare linnavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad ja valimisliit.

Kuressaare Kodanik

Et Kuressaare linna ei juhiks poliitikute intriigid, vaid terve mõistus – et jäetaks kõrvale erakondlikud huvid, et elu saarel ja linnas ei toimuks ainult suvel ja nädalalõppudel, kui noored siin käivad.
Me tahame elada ja töötada siin, sest siin on meie kodu, vanemad, ja elu saab edasi viia ainult põlvkondade järjepidevus – mitte loosung “Plats puhtaks!”.
Me taunime sõna “penskar”. Miks mitte kasutada selle sõna asemel sõna “eakas”?

Linna saavad juhtida ainult linna kodanikud, kes elavad siin, aga mitte nn peibutuspardid naabervaldadest.
Meid paneb imestama, kui palju on räägitud sillast mandri ja Saaremaa vahel (kogu meie teadliku elu, seda eriti valimiste ajal). Meie arvame, et sild tuleb siis, kui aeg on selleks küps. See tähendab, et kui see ka majanduslikult ära tasub. Teisisõnu, kui ollakse majanduses sellisel järjel. Sellele me tahame õla alla panna, sest siis oleks ka meil siin tööd. Järelikult kestaks ka järjepidevus.

Jutt on ehk natukene üldsõnaline ja võib-olla naiivne, aga me oleme veel noored ja õpihimulised. See siin on meie üldine kuvand. Aga meil kõigil on ka oma konkreetsed eesmärgid, mida oma valijatele ka tutvustame.

Eesti Keskerakond

Meile kõigile on tähtis puhas ja hubane oma kodu. Oma kodu ei lõpe ukse lukku keeramisega. Arusaam, et ühise ja hooliva suhtumisega saame kõik oma kodulinna edenemisele kaasa aidata, on meie jaoks oluline. Kabinetivaikuses sünnivad elukauged otsused.

Esimese tööna võtame ette meie kodulinna heakorra. Linnapeaga eesotsas – kaasates linlasi, ettevõtjaid, ühiskondlikke organisatsioone – korraldame Kuressaares sügistalgud. Teeme puhtaks avalikud kohad: pargid, vallikraavid, kergliiklusteede ümbruse, korrusmajade vahelised alad jne. Lähme appi neile eramajaomanikele, kes abi vajavad.

Samal ajal lahendame terviselinnale hetkel piinlikkust tekitava “habemega” probleemi – Kuressaare saab tänapäevased ja AVATUD käimlad.
On selge, et linna rahalised võimalused on piiratud, kuid oleme veendunud, et hea tahtega on võimalik ka mägesid liigutada.

Isamaa ja Res Publica Liit

Linn on tervik, linna on arendatud küllaltki tasakaalustatult. Meile on kõige olulisem, et meie inimestel oleks siin hea elada. Et Kuressaare areng jätkuks tasakaalustatult, et meie kodulinn oleks jätkusuutlik. Seni on linna juhtimisel tehtud valdavalt õigeid otsuseid. 2007. ja 2008. a asusime Eesti 227 omavalitsuse suutlikkuse näitajate edetabelis 9. kohal. Pole paha, kui tsiteerida klassikuid.

Oluline on tõsine töö linna arengut suunavate raamdokumentidega. Üldplaneeringus ja arengukavas peavad lennukad ideed olema tasakaalus reaalsete võimalustega.
Kui omadel on siin hea, siis on ka meie külalistel siin meeldiv. Peame oluliseks, et Saaremaa keskus Kuressaare on jätkuvalt üks eestimaalaste meelispuhkepaiku ja saab veelgi enam tuntuks nii meie lähinaabrite kui ka kaugemalt reisihuviliste hulgas.

On tähtis, et Kuressaare elanikust saaks tõeline linnakodanik. Selline kodanik, kes mõtleb aktiivselt kaasa, kuidas muuta meie ühist kodu paremaks ja kaunimaks. Kodanik, kes kinnitab seda tõelise linnakodaniku hoiakut ka reaalsete tegudega. Mida tegusam linnakodanik, seda parem on meil siin elada.

Kui midagi konkreetselt nimetada, siis peame oluliseks kõigi lasteasutuste kordategemist, teede-tänavate jätkuvat korrastamist, ka seda, et Kuressaarest saaks tõeline jalgrattalinn. Oluline on välisraha hankimise võimekus. Oluline on koostöö ettevõtjatega, nende tegutsemise soodustamine linnas. Oluline on koostöö Kaarma vallaga.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Pole saladus, et kogu Eestis, sealhulgas ka Kuressaares, elanikkond vananeb. Oluline on, et ka eakas inimene saaks elada kvaliteetset, inimväärset elu. See on vastutusrikas väljakutse, mille elluviimiseks läheb kindlasti vaja linna toetust.

Kes on vähegi selle probleemiga kokku puutunud, teab, et hooldekoduteenus on väga kallis. Jah, me võtame Kuressaare hooldekodu hinnapoliitika väga tõsise kontrolli alla, aga sellest üksi ei piisa. Teinekord suudaks eakas inimene ka kodus oma elu-olu korraldamisega kenasti hakkama saada, kui kõrvaldada segavad takistused. Juhtub liikumistakistusega vanur elama kortermaja teisel korrusel, on ta nagu vang, kui maja just liftiga pole varustatud. Veab, kui õnnestub olemasolev korter sobiva vastu vahetada…

Neid inimesi ei tohi aga jätta saatuse hooleks. Gotlandil käivitasid sotsiaaldemokraadid juba 30 aastat tagasi munitsipaalelamute rajamise programmi, mille üheks eesmärgiks oligi pakkuda eakatele sobivaid esimese korruse kortereid.

Teame, kui raskes majandussurutises me täna oleme. See rehkendus vajaminevate vahendite leidmiseks käiks kindlasti üle jõu. Aga teeme siis poole või veerand rehkendust korraga. Esimese sammuna saaks linn sobivaid vahetuskortereid osta, hakatuseks kasvõi üks-kaks aastas. Üheltpoolt saab eakas inimene endale sobiva elamispinna ja tema vana korter jääb linna omandisse noorele spetsialistile üürikorteriks.

Teine oluline samm on muuta linna tänavad läbitavaks ka ratastooli, abiraami või lapsevankriga. Selleks ei ole samuti palju vaja teha: probleemsed kohad kaardistada ja paigaldada vajalikud kalded.

Eesti Kristlikud Demokraadid

Meie arvates on kõige esmane probleem kasvav tööpuudus, mis halvendab paljude perede majanduslikku olukorda, kusjuures kannatavad ka lapsed. Tööpuuduse edasine kasv võib soodustada ka kuritegevuse kasvu. Seetõttu peame eriti oluliseks majandusraskustes inimeste abistamist: motiveerimine, moraal-ne tugi, uued töökohad. Näiteks kui rekonstrueerida Kuressaare turg, saaksid paremad võimalused teenimiseks nii tootjad kui ka müüjad. Kolmanda sektori kaasabil on organiseerimisel laste päevakeskus.

Senine volikogu on teinud head tööd. Meie näeme võimalusi, et parandada linna mainet kodanike silmis.

Eesti Reformierakond

Valimised on vaid mõtteline ajajoon kohaliku omavalitsuse elus – kõik tööd ja protsessid lähevad ju joonelt edasi. Kohe valmib 2010. a eelarve. See eelarve peab andma kindlust kõigile linlastele. Kindlust, et loodetavasti elatakse viimane majanduslikult keerukam talv normaalselt üle, et kedagi ei jäeta hätta. Eelarve on säästlik, kuid piisavate sotsiaalsete garantiidega ning jagub ka toimetulekutoetuse raha.

Samas peab jätkuma tasakaalustatud areng – ühtegi valdkonda ei tohi jätta vaeslapse ossa. Selleks on loodud ka eeldusi. Linnal on praegu käsil viis mahukat investeeringuprojekti, mille välisrahastus on otsustatud. Kokku toob see linna ja allasutuste eelarvesse lisaks ligi 120 miljonit krooni, mis annab tööd ja elavdab majandust tervikuna.
Ootel taotlusi on veel.

Tööpuuduse kasv on tõsine teema. Majanduslik madalseis Euroopas meelitab tootmist üle tooma meile geograafiliselt soodsas suunas. Ka Kuressaarel on selles osas lootust. Linn on seni hakkama saanud tasandusfondi rahata, mida riik jagab kehvemini toime tulevatele omavalitsustele.

Selleks, et asi nii jätkuks, tuleb linnal veel rohkem võtta endale eestvedaja ja hea koostööpartneri roll. Halduspiirid omavalitsuste vahel on kaotanud tähenduse. Võidavad need omavalitsused, kes tegutsevad ühiselt ja kasutavad ressursse (maksuraha ja välisraha) tulemuslikumalt. Meil on hea koostöö Kaarma ja Pihtlaga (haridus, jäätmemajandus, rattateed, planeeringud), seda liini jätkame. Elu, me teame, koosneb pisiasjadest. Kindlasti on linn kenam, mida vähem on lohakil ja hooldamata hooneid, kui tuua üks näide.

Eestimaa Rohelised

Tahame tagada, et edaspidi oleks võim meie linnas ka valimistevahelisel ajal rahva kontrolli all. Valijad saagu linnavõimude sobimatut, halba ehk erapoolikut otsust tühistada või muuta ja ka ise eelnõusid algatada. Selleks pakume, et tuleb seadustada linnavalitsuse ja -volikogu jaoks kohustuslikult arvestatava tulemusega kohaliku rahvahääletuse kord. Nii loome rahvale garantii, et valitud ei saa neile usaldatud võimu kurjasti kasutada, mõeldes valijate tahtele vaid uute valimiste eel.

Kõik ühishuve puudutavad otsused arutagu volikogu linnaelanikega läbi, lubamata plaanide sepistamist vaid parteide tagakambrites. Ideaalne linnavalitsus on apoliitiline, koosnedes avaliku konkursi läbinud ekspertidest, kes viivad ellu volikogu otsuseid.

Linna infrastruktuur inim-sõbralikumaks – eriti transpordi ja kaubanduse osas. Vaadakem linna liiklusskeemi või siis bussiliikluse lõpuaega tööpäeviti ja intervalle puhkepäeviti. Samas on kaubandus surutud linnaservadesse, näides reserveerituna vaid autoga liiklejaile. Turg nagu on, kuid saaremaisel toidutootjal turustusvõimalusi pole. Isegi kala ei saa saarlane töölt tulles osta.

Välja arendada seotus merega ja mereturismi võimalused. Meie koolid võiksid anda merealaste põhitõdede elementaarkursust – saab ju väikelaevajuhi paberid juba 15-aastaselt. Avalikud paadislipid ja värske kala müük jahisadamas otse paatidest ei oleks vaid atraktsioon turistidele.
Linnalt toetus innovatsioonile, internetipõhise töö ja loome võimalustele ning mikro-ettevõtluse inkubeerimisele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 45 korda, sh täna 1)