Räägime asjast!

Räägime asjast!

 

Alates tänasest saavad Oma Saare arvamusküljel sõna kõik 18. oktoobril kohalike omavalitsuste volikogudesse kandideerivate nimekirjade esindajad. Kõikide valimisliitude ja parteide nimekirjade esindajate ning üksikkandidaatide käest on küsitud vaid üks küsimus: milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema asute; millele teie hinnangul seni ei ole piisavalt tähelepanu pööratud? Võimalused vastamiseks olid kõigil võrdsed, niisamuti on vastamiseks valik vaba. Esimesena saavad sõna Pihtla volikokku pürgijad.

Valimisliit Koduvald Pihtla

Nelikümmend aastat tagasi laulis tudengiansambel Rajacas – kuni su küla veel elab, elad sina ka.
Tänaseks on nende sõnade tähendus veelgi aktuaalsem, sest elanike arv külades väheneb katastroofiliselt.
Kandideerides täna kohalike omavalitsuste valimistel, peame endale aru andma, et meie vastutame järgmise nelja aasta jooksul külaelu arengu eest. Kuna meid on vähe, peab valitud volikogust saama ühtne meeskond, ilma koalitsiooni ja opositsioonita.

Läbi volikogu komisjonide tuleb anda võimalus osaleda valla juhtimises kõigil täna kandideerivatel inimestel. Otsustamisprotsessi tuleb kaasata valla aktiivsed inimesed kodanikeühenduste, seltside ja külaliikumise kaudu. Iga maale töökohti juurde loov idee tuleb läbi arutada.
Muutes juhtimise demokraatlikumaks ja arendades kodanikuühiskonda suudame pehmendada vigu, mis seni on külaelu arendamisel poliitikute poolt tehtud.

Eesti Reformierakond

Eesti Reformierakonna prioriteet Pihtla vallas on ühelt poolt noorte huvitegevuse ja noorte perede toetamine, teisalt vanemale generatsioonile kõikide seniste sotsiaalsete hüvede säilitamine ja võimalusel nende suurendamine. Põhirõhk peaks siiski olema noorte toetamisel, sest just nemad praeguste või tulevaste maksumaksjatena aitavad ka vanema põlvkonna heaolu tagada.

Pihtlas on olnud probleem, et noortel pole midagi teha. Seetõttu plaanime luua juurde mitmeid kohti vaba aja veetmiseks. Kavas on näiteks rajada jalgrattatee ja toetada külakeskuste juurde rajatavaid uusi mänguplatse. Kindlasti säilitame valla sünnitoetuse samal ehk 4000 krooni tasemel.
Kindel eesmärk on seista ka selle eest, et valla ainus põhikool Kaalis säiliks ja valla elanikud ei peaks tulevikus oma lapsi linnakoolidesse panema. Kuna viimastel aastatel on süvenemas suund, et Kuressaare elanikud ehitavad oma maja linnaäärsesse maakohta, siis on kavas nende Pihtla elanikuks ja maksumaksjaks meelitamiseks luua vallas elamuehituseks soodsaid tingimusi.

Kuivõrd Pihtla valla eelarvetulude laekumine on olnud hoolimata majandussurutisest küllaltki hea, säilitame kõik senised vallapoolsed toetused oma elanikele ja tulubaasi suurenemisel on mõnda toetust ehk võimalik ka suurendada või luua juurde mõni uus toetusliik.
Valla suur murelaps on olnud ka teede korrashoid ning selles vallas plaanime koostöös AS-iga Saaremaa Teed muuta mõne suure liiklustihedusega teelõigu tolmuvabaks. Samuti peab paranema valla avalikus kasutuses olevate teede kvaliteet ja korrashoid nii suvel kui ka talvel.

Eesti Keskerakond

1. Soovime teha sõidetavaks kõrvalised külavaheteed. Liiklusohutuse seisukohalt puhastada teeäärsed võsast.
2. Soovime luua külavanemate institutsiooni, andes neile konkreetsed õigused ja kohustused.
3. Soovime koostöös maavalitsusega ühistranspordi graafiku muutmist mõistlikuks.
4. Soovime initsieerida vallas rohkem spordiüritusi, mille kaudu propageerida tervislikke eluviise.
5. Tõstame laste huviringide arvu ning suurendame noorte perede toetusi.
6. Koostöö arendamine kohaliku omavalitsuse ja talupidajate vahel eesmärgiga suurendada töökohtade arvu põllumajanduses.

Valimisliit Muutuste Aeg

Valimisliidu Muutuste Aeg motoks on “Mõistev ja heatahtlik suhtumine igasse vallaelanikku!”. Pihtla vald on meile tähtis kui kodukoht, kus sirguvad meie lapsed, kus veedame parima osa oma ajast ning kus soovime elada väärikalt ka pensionipõlves. Pole tähtsamat põhjust, et tahta siin elu paremaks muuta!

Praegusel majanduslikult raskel ajal tuleb suuremat tähelepanu pöörata sotsiaalvaldkonnale – luua võimalused koduhooldusteenuste pakkumiseks, ehitada välja sotsiaalkorterid.
Valla suurimaks väärtuseks on lastega pered. Kuna Pihtla lasteaed-algkoolis napib lasteaiakohti, tahame avada lasteaia ka Kaali-Kõljala piirkonnas.

Olulist osa meie tulevikuplaanides omavad kohalikud külaseltsid, külade esindajad ja ettevõtjad, kellega kavatseme erinevate vallapiirkondade elukeskkonna parendamisel teha tihedat koostööd.
Senisest rohkem tahame tunnustada oma valla tublimaid (sportlasi, isetegevuslasi, õpilasi, ühiskondlikke aktiviste, töötajaid jne).
Valimisliidu Muutuste Aeg paljud kandidaadid kandideerivad volikokku esmakordselt ja seega loodame, et volikogu saab uue hingamise koos uute ideedega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)