Uus seadus võimaldab toetusõigust pärandada ja müüa

Riigikogus esimese lugemise läbinud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus muudab muuhulgas võimalikuks Eesti riigi makstava täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmise oma järeltulijatele või ettevõtte uutele omanikele.

Täna kehtiv seadus lubas toetusõiguse üle anda vaid üldise pärimisõiguse alusel või siis tootmisest lahtiseotud otsetoetuste maksmise esimesel aastal.
Uus seadus annab põllumeestele aga võimaluse jätta oma majapidamine koos toetusõigusega järeltulijatele juba enne oma surma. Samuti saab võimalikuks oma tootmisettevõtte müük koos toetusõigusega.

Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talviku sõnul saab Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) oma registris edastatud vormikohase kirjaliku kahepoolse kokkuleppe aluseks võtta järgmisteks toetuse taotlemise aastateks.
Muudatus puudutab just Eesti riigi makstavat täiendavat otsetoetust, mitte Euroopa Liidu eelarvest PRIA vahendusel makstavaid otsetoetusi.

Seaduse eelnõusse on siiski sisse kirjutatud ka mõned erandid. Näiteks võib toetuse taotlemise õigust üle anda täisühikutes, v.a juhul kui ühiku murdosa on juba määratud. Näiteks 11,5 ha kahes osas üleandmisel peab esimesel juhul tegu olema täishektaritega (nt 5 ha) ja ülejäänud osa siis juba koos murdosaga (6,5 ha).

Samuti ei ole võimalikud mitmekordsed üleandmised, st võõrandatud toetusõigust ei saa teist korda võõrandada, küll aga saab võõrandada pärandatud toetusõigust.

Ebavõrdsus 2013. aastani

Kui näiteks täiendava otsetoetuse toetusõigus on saadud põllumajanduskultuuri kasvatamise eest 2006. aastal, kuid see toimus renditud maal, siis rendilepingu lõppedes jäävad toetusõigused 2006. a taotlejale, st sellele isikule, kes referentsaastal põllumaad haris ja kulutusi tegi.

Täiendavate otsetoetuste maksmise võimalus peitub Eesti ühinemislepingus Euroopa Liiduga, kus nähti ette, et kõik uued liikmesriigid ja sealhulgas ka Eesti hakkavad Euroopa Liidu otsetoetusi saama järkjärgult ning vanade liikmesriikidega samale tasemele jõuab toetuse suurus alles 2013. aastaks.

Samal ajal jäeti uutele liikmesriikidele õigus toetuste vahet osaliselt finantseerida, et põllumeeste sissetulekud jõuaksid seeläbi kiiremini vana Euroopa tasemele.

Hindrek Riikoja
põllumajandusministeeriumi
avalike suhete osakond

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)