Muuseumid sõdivad reformi vastu (12)

Muuseumid sõdivad reformi vastu

OTSIB LIITMISPLAANI VASTU TOETUST: Üleeile käis Endel Püüa toetust otsimas ka Kuressaare linnavolikogus, kes lubas kultuuriministrile vastavasisulise pöördumise teha.

Ülehelikiirusel läbiviidav riiklik muuseumireform näeb ette, et Eesti maakonnamuuseumidest saaks üks suur riiklik liitmuuseum. Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul on selle plaani vastu kõik 15 maakonnamuuseumi.

“Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes seda plaani toetab,” ütles Endel Püüa nii linnavolikogus kui ka eile Oma Saarega vesteldes, vastates küsimusele, et kas mõni maakonnamuuseum seda plaani ka toetab.
Kultuuriminister Laine Jänes ütles Oma Saarele, et kuna maakonnamuuseumide roll ja positsioon kohtadel on väga erinev, siis soovitakse, et see oleks ühtlaselt tugev igal pool.
“Me ei näe ette mitte ühegi muuseumi kaotamist, pigem vastupidi – tahame nende positsiooni tugevdada,” väitis Jänes.

Vabaõhumuuseumi filiaaliks

Põhimõtteliselt näeb uus kava ette seda, et kõik maakonnamuuseumid hakkaksid edaspidi kuuluma nn Eesti Maamuuseumisse, kus emamuuseumiks saab Eesti Vabaõhumuuseum ja liitmuuseumi asub juhtima vabaõhumuuseumi direktor.
“Ainuke ühine nimetaja on see, et kõikide sel viisil liidetud muuseumide hooned asuvad vabas õhus,” märkis Saaremaa muuseumi direktor.
Endel Püüa arvates ei hakka liitmuuseum täitma maakonna muuseumi funktsioone. Muuseum on Saaremaa kontekstis kindlasti aga üks olulisemaid kultuuri- ja teabekeskusi.

Juhul kui säärane reform tõepoolest läbi viiakse, hakkab liitmuuseum määrama uurimissuundi peamiselt tsentraalsest huvist lähtuvalt ning otsustama rahastamise, kaadrite jm küsimusi.
Samuti võib juhtuda, et uue keskse fondihoidla valmimisel viiakse ka kohalikud muuseumikogud ühishoidlasse. Nii võivad tee pealinna ette võtta ka Saaremaa muuseumi juba 1865. aastast alguse saanud kogud. “Meile jääksid vaid need asjad, mis on väljas,” ütles Püüa.

Väheolulised pole Saaremaa muuseumi jaoks liitmisega kaasnevad rahalised küsimused. Teadupoolest annab Saaremaa muuseum peaaegu 50% Eesti maakonnamuuseumide omatulust.
Püüa sõnul on ministeeriumist küll lubatud, et omatulu jääb kohalikule muuseumile, kuid sellevõrra võidakse siis ümber jagada näiteks riigitoetuse osa, nii et kokkuvõttes muuseum siiski kaotaks. Samuti on liitmuuseumi puhul ette näha koondamisi.
Liitmuuseumi õlule on plaanis panna ka osa muinsuskaitseameti poolt mälestiste haldamisel tehtavaid töid.

Asjaga on kummaliselt kiire

Lisaks kõigele tahetakse liitmuuseum valmis teha kummaliselt kiiresti. Kui 10. septembril tehti otsus riiklikus muuseuminõukogus teatavaks, siis struktuur peaks esialgsete plaanide kohaselt paberil olema 2. novembriks 2009. Püüa sõnul ei ole seni aga isegi selget arusaama, mis toimuma hakkab.

“Keegi midagi konkreetset ei räägi, kõik on väga umbmäärane,” märkis ta.
Huvitav oli ka otsuse vastuvõtmine riiklikus muuseuminõukogus, kuhu kuuluvad ka kahe maakonnamuuseumi esindajad. Nõukogu teisi liikmeid see otsus ei puuduta.
Nüüd on maakonnamuuseumide juhid alustanud energilist tegutsemist, et otsida endale toetajaid, kes aitaksid neil ministeeriumi praegusele reformikavale vastu seista.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)