Edukamaid omavalitsusi ei tohi karistada

Edukamaid omavalitsusi ei tohi karistada

 

Eesti omavalitsuste taasloomise 20. aastapäeva konverentsil Tartus ütles regionaalminister Siim Valmar Kiisler, et kohaliku omavalitsuse edukuse mõõdupuu on elanike töökohtade arvu ja laekuvate maksutulude kasv. Lihtsamalt sõnastatuna on mõte järgmine: kes saab maksutulu rohkem, kui tema asukoht ja elanikkonna koosseis eeldab, peaks saama õiguse see raha endale jätta.

Siiani käitub riik nii, et kui teenid hästi, siis võtame sinult rohkem ja jagame neile, kes teenivad vähem. Divide et impera toimib suurepäraselt. Säärane põhimõte on ajanud harja punaseks jõukamatel omavalitsustel, kes ei taha raskelt teenitud tulu loovutada, vaid on huvitatud selle kasutamisest oma vajaduste kohaselt. Samas on Eestis hulgaliselt rahasüsti
ootavaid valdu ja linnu, kus näpud põhjas.

Kindlasti toovad talvekuud neile lisa ning välistatud pole ka mõne kehvas rahalises seisus omavalitsuse pankrot. Regionaalminister rõhutas Taaralinnas peetud ettekandes, et igasugused muudatused eeldavad siiski põhjalikke arutelusid, kuid ometi tundub, et käes ongi õige hetk diskussiooni avamiseks.

Mida arvab regionaalministri väljaöeldud mõttest Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mika Männik?

“Idee kui selline on suurepärane ning maavalitsusel pole midagi selle vastu. Küllap ootasid paljud omavalitsused vaidlusi põhjustanud küsimuses muutusi,” kinnitas ametnik telefoniusutluses Oma Saarele.
Riik on täna delegeerinud enamiku oma kohustusi maavalitsusele ja kohalikele omavalitsustele. Tulubaasist ja selle suurendamisest on rääkinud mitmed ministrid ja riigikogu liikmed.

Algust tegi kunagine regionaalminister Jaan Õunapuu, vahepealsetel aastatel jäi asi soiku. Uuesti tõstatas teema Vallo Reimaa. Praegune minister Kiisler püüab diskussiooni algatada ja see on tervitatav. Sama meelt on ka Mika Männik. “Kui meid diskussioonile kutsutakse, siis ütleme kindlasti välja oma arvamuse ja seisukohad, valmistame ette materjalid ja püüame seista Saaremaa kui terviku huvide eest,” rääkis Männik.

Diskussioon omavalitsuste tulubaasi suurendamisest kujuneb kindlasti tuliseks. Rikkamad vallad ja linnad kaitsevad oma seisukohti viimse veretilgani. Esile tulevad erinevad huvid. Pealinna ametnikest sõltub edaspidi, kuidas suudetakse teravad nurgad lihvida ja erimeelsused lahendada ning kas diskussioon üldse käivitub.

Mika Männiku sõnul tuleb arvestada ka omavalitsuste liidu seisukohtadega. Maavalitsus saab anda oma põhimõttelise nõusoleku ja ideed tervitada ning tunda rahulolu, kui tulubaas hakkab lõpuks suurenema. Omavalitsuste liit on see, kes peab kandma põhiraskuse. Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kinnitas veel, et maavalitsusele on vallad koostööpartnerid ja rivaalitseda pole mõtet. Ressurss, mis on eraldatud maavalitsusele, on siiski omavalitsuste käsutada.

Saare maakonnas on suurima tulubaasiga Kuressaare linn ja Kaarma vald. Täna kehtiv seadus lubab omavalitsustel endale jätta 11,2 % laekuvast üksikisiku tulumaksust.
Mitmed riigikogu liikmed on avalikult välja öelnud, et see protsent on ajale jalgu jäänud ning võiks olla oluliselt suurem – kuni 50 %. See võimaldaks omavalitsustel aktiivsemalt juurde luua uusi töökohti ning kokkuvõttes suureneks omakorda jällegi laekumine üksikisiku tulumaksu kaudu.
Aeg muutusteks on käes ja regionaalminister Siim Valmar Kiisleri ettepanekut tuleb tunnustada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)