Rahvaliit: maaelu kriisist väljumiseks on vaja kokku kutsuda maarahva V kongress (5)

Rahvaliidu juhatus võttis vastu avalduse, milles pöördub Eesti maaomavalitsuste liidu, Eesti põllumeeste keskliidu, Eestimaa talupidajate keskliidu, Eesti Koostöö Kogu, Kodukandi ja teiste maaeluga seotud ühenduste poole üleskutsega kutsuda juba lähiajal kokku maarahva V kongress.

Rahvaliidu juhatus peab hädavajalikuks taas kokku kutsuda maarahva kongress, et suurendada ühiskonna sidusust ja kaasata kohaliku eluga kursis olevaid inimesi otsima võimalusi tuua maaelu ja põllumajandus kriisist välja. “Maarahvas peab olema iseenda peremees ning kindlalt seisma oma huvide eest,” ütles Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli.

Varem on maarahva kongress aidanud ühiskonnale teadvustada maaelu ja põllumajanduse probleeme, kuid viimasest, IV kongressist on möödunud juba ligi kümme aastat. Erakondadeülesel kongressil olid kõik vallad esindatud kolme saadikuga.
Rahvaliidu juhatuse hinnangul on maarahva kongressi kokkukutsumise vajaduse tinginud valitsuse haldussuutmatus, mille tõttu on kasutamata jäänud sajad miljonid kroonid EL-i toetusi, mis mõeldud maapiirkondade arenguks, aga ka valitsuse ühepoolne otsus kärpida põllumeeste Euroopa Liiduga kokkulepitud toetusi.

“Lisaks on valitsus vähendanud omavalitsuste tulubaasi ning enam kui miljardi krooni võrra kohalikeks investeeringuteks – sealhulgas teedehoiule, koolidele ja lasteaedadele – mõeldud raha,” märkis Rüütli. “Kõik need tegematajätmised on maapiirkondades süvendanud tööpuudust ja perede toimetulekuraskusi, mis põhjustavad elanike jätkuvat lahkumist maalt, ebavõrduse süvenemist ning sotsiaalsete pingete kasvu.”

Maarahva I kongress 1994. aastal määratles end kui maarahva esinduskogu, kes seab sihiks aidata kaasa Eesti riikluse tugevdamisele, eesti rahva püsimajäämisele ja rahvusliku julgeoleku kindlustamisele ning seisab maarahva traditsioonide, elulaadi ja põllumajandusliku tootmise jätkamise ning maainimeste huvide eest.

Postimees Online

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)