Kohus: Tullio Liblik kulutas ligi 14 miljonit (6)

Kohus: Tullio Liblik kulutas ligi 14 miljonit

LARISTAMISES SÜÜDI: Kahe aasta eest tehtud fotol naeratab Tullio Liblik AA Kinnisvara Kuressaare kontori avamisel. Samal aastal läks ta tülli oma Pärnu äripartneritega, kellega toimuv kohtuvaidlus nüüd esimese lahendini jõudis.

Arbitraažikohus tuvastas, et Tullio Liblikule kuuluv ettevõte OÜ Saarte Investeering on rikkunud OÜ-ga MaxKinnisvara sõlmitud lepingut ja teinud Pärnumaal Sauga vallas asuva Hirvepargi elamurajooni rajamisel vähemalt 13,8 miljoni krooni ulatuses põhjendamatuid kulutusi.

Samuti mõistis kohus Liblikule kuuluvalt ettevõttelt välja pool miljonit krooni kohtukulude osaliseks hüvitamiseks MaxKinnisvarale.
11. septembril tegi Eesti kaubandus-tööstuskoja juures asuv arbitraažikohus otsuse, mille kohaselt on OÜ Saarte Investeering rikkunud OÜ-ga MaxKinnisvara sõlmitud lepingut ning teinud aastatel 2005–2008 Hirvepargi arendusprojekti raames põhjendamatuid kulutusi vähemalt 13,8 miljoni krooni ulatuses.

Vaid osa summast

“See summa puudutab vaid nelja valmis ehitatud maja, kogu siiani valminud projekti ehk 16 maja hõlmav summa on oluliselt suurem,” ütles Oma Saarele Andrus Sukles, kes on üks OÜ MaxKinnisvara omanikest.
Tullio Liblik eile Oma Saare telefonikõnedele ei vastanud. Samuti ei õnnestunud kommentaari saada vandeadvokaat Toomas Tammelt, kes esindab kohtuvaidluses OÜ-d Saarte Investeering.

Arbitraažikohtule esitatud avalduse kohaselt sõlmis OÜ Saarte Investeering peatöövõtjaga AS Tesman kortermajade ehitamiseks lepingud turuhinnast põhjendamatult kõrgemate hindadega ja ilma MaxKinnisvara kooskõlastuseta.
“Nüüd on meil kohtu otsus olemas ning saame öelda, et Tullio Liblik on varas ja mittemõistlik majandaja,” lisas Sukles.

OÜ Saarte Investeering ning Pille Saartsile ja Andrus Suklesele kuuluv ettevõte OÜ MaxKinnisvara sõlmisid 2005. aasta alguses koostöölepingu, mille kohaselt pidi Libliku firma ehitama Pärnu linna piirile kokku 38 korterelamut ja rajama nende teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri. Samuti lepiti kokku, et Hirvepargi arendusprojekti kulud ja tulud jagatakse pooleks.

2007. aastal lahvatas lepingupartnerite vahel tüli ning Saarts ja Sukles esitasid OÜ Saarte Investeering vastu hagi Eesti kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtule.

Varjab dokumente

Kuna MaxKinnisvara üks etteheiteid oli, et Liblik varjab projektiga seotud dokumente, siis tegi kohus eelmisel aastal kaks osaotsust, millega kohustas OÜ-d Saarte Investeering võimaldama juurdepääsu kõigile koostöölepingut puudutavatele dokumentidele.

Teisipäeval kinnitasid Pille Saarts ja Andrus Sukles Oma Saarele, et arbitraažikohtu otsustele vaatamata on neil siiani probleeme dokumentide saamisega. Vastavalt raamatupidamisseadusele tuleb igal aastal koostada majandusaasta aruanne, kuid Hirvepargi projekti kohta seda tehtud ei ole.
“Tullio Liblik ei anna meile neid dokumente, sest siis tekiks meil võimalus saada ülevaade projekti tegelikust seisust,” ütles Pille Saarts.

Tema sõnul on Liblik väljastanud küll hulganisti erineval kujul niinimetatud aruandeid, kuid kuna paberitel puuduvad algus- ja lõppkuupäevad ning neis kajastatud numbrid liitmisel kokku ei lähe, siis pole need tõsiselt võetavad raamatupidamisdokumendid.
“Venitamine ja vassimine on meievahelist suhtlust kõige paremini iseloomustavad märksõnad,” sõnas Pille Saarts.

Eirab partnereid

Oktoobri alguses on arbitraažikohtus arutusel MaxKinnisvara teine hagiavaldus OÜ Saar-te Investeering vastu. Seekord taotlevad Pille Saarts ja Andrus Sukles koostöölepingust tulenevate kohustuste rikkumise ärahoidmist ning nõuavad Tullio Liblikult lepingu täitmist.
Ehk teisisõnu kõigi Hirvepargi arendusprojektiga seotud otsuste ja tehingute eelnevat kooskõlastamist MaxKinnisvaraga.

Saartsi ja Suklese väitel ei ole Saarte Investeering alates 2006. aasta augustist kooskõlastanud nendega ühtegi otsust ega projekti elluviimiseks vajalikku tehingut. “Meie eesmärk ei ole hageda, vaid saada sellest projektist oma õiglane osa,” ütles Andrus Sukles.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 105 korda, sh täna 1)