Kaarma lõpetab prügiveole pealemaksmise

Kaarma vallas hakkab järgmisel aastal kehtima uus jäätmeveosüsteem, mille kohaselt peavad kõik elanikud sõlmima segaolmejäätmete äraveoks lepingu prügiveofirmaga ise. Sarnane süsteem toimib ka kõigis teistes maakonna omavalitsustes.

Praegu on suurem osa Kaarma valla elanikke ja suvilaomanikke sõlminud jäätmeveo korraldamise lepingu Kaarma vallavalitsusega, makstes iga pereliikme kohta aastas 200 krooni.
Vald korraldab jäätmete kogumist oma konteineritega ja tasub arved prügifirmale. Otselepingu prügiveofirmaga – nagu on teistes valdades – on sõlminud vaid väike osa Kaarma valla elanikest.

“Järgmisel aastal hakkab asi olema niimoodi, et inimene sõlmib otselepingu jäätmeveofirmaga ja arveldab otse jäätmeveofirmaga,” ütles Kaarma abivallavanem Kairi Niit.
Üleminek uuele korrale toimub 2010. aasta algupoolel, pärast seda, kui on läbi viidud korraldatud jäätmeveo konkurss.
Viimase omavalitsusena Saaremaal prügivedu doteerima jäänud Kaarma vallavalitsus tahab vahendaja rollist loobuda, kuna praegune süsteem ei ole kooskõlas “saastaja maksab” põhimõttega ega soosi jäätmete sorteerimist ja liigiti kogumist.

2007.–2008. a olid valla elanikud vallale tasumata arvete näol võlgu ligi 50 000 krooni.
Kõige viletsam on prügiveokulude ja laekumiste suhe olnud Lahekülas ja Mändjalas. Samuti on probleemiks see, et ühiskonteineritesse pannakse sinna sobimatuid jäätmeid (puulehti, autorehve, suurjäätmeid jms).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 10 korda, sh täna 1)