Õiguskantsler sai saarlastelt kümme pöördumist

Õiguskantsler Indrek Teder andis eile riigikogu esimehele Ene Ergmale üle kirjaliku ülevaate oma 2008. aasta tegevusest. Sellest nähtub, et kui eelmisel aastal esitati õiguskantslerile kokku 2566 avaldust, siis Saare maakonnast oli pöördumisi ja nende alusel algatatud asjamenetlusi kümme.

Õiguskantsleri avalike suhete nõunik Jaana Padrik nentis, et Saare maakonnast esitatud pöördumistest olid vaid kolm sisulised menetlused, kus viidi läbi õiguslik analüüs ja kujundati õiguslik lõppseisukoht.
“Saare maakonnast laekunud avalduste alusel läbiviidud menetlustes ei tuvastanud õiguskantsler õigustloova akti põhiseadusele vastavuse kontrollimisel (nn normikontrolli menetlus) mitte ühtegi vastuolu põhiseadusega,” ütles Padrik.

Ta lisas, et ombudsmani menetluses, kus õiguskantsler kontrollib ametnike tegevuse vastavust põhiseadusele, tuvastas õiguskantsler ühe menetluse tulemusena õiguspärasuse ja hea halduse tava rikkumise.
Nii saatis õiguskantsler märgukirja Kaarma vallavalitsusele, sest vallavalitsuse vastu võetud määrus “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Kaarma vallas” oli vastuolus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, põhiseaduse ja vallavolikogu määrusega. Samuti tegeles õiguskantsler ühe maa tagastamise juhtumiga Laimjala vallas.

Õiguskantsleri huviorbiidis olid ka hooldekodud Kogulas ja Sõmeral. Kogula hooldekodu külastamisel juhiti AS-i Hoolekandeteenused juhatuse tähelepanu seigale, et ei ole õiguspärane, kui hooldekodu töötajal on teada klientide pangakaardikoodid – nimelt oli üks hoolealune pöördunud õiguskantsleri poole probleemiga, et hooldekodu sotsiaaltöötaja võtab pangast tema raha ja eraldab talle raha osade kaupa.

Ehkki hoolealune ise oli asjade sellise käiguga rahul, kuna kartis, et unustab ise koodi ära, leidis õiguskantsler, et selline tegevus ei ole õiguspärane. AS Hoolekandeteenused on nüüdseks sõlminud kõigi klientide ja nende esindajatega pangakaartide hoiustamise lepingud.

Sõmeral pöördusid õiguskantsleri poole oma murega kuus hoolealust, kes soovisid elada ühes toas oma elukaaslase või abikaasaga. Õiguskantsler soovitas AS-il Hoolekandeteenused abielus olevad hoolealused ühte tuppa paigutada ning arvestada võimaluste piires ka elukaaslasega koos elamise soovi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)