Eesti vanglates viibib 36 saarlast (1)

Eesti vanglates viibib 36 saarlast

 

Kuigi Saare maakond kuulub koos Hiiumaaga Eesti turvalisemate paikade hulka, langetati Kuressaare kohtumajas mullu süüdimõistev otsus 183 mehele ja 7 naisele ning praegu on Eesti vanglates vahi all või kinnipeetavad 36 Saaremaalt pärit inimest.

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti möödunud aastal Saare maakonnas 625 kuritegu, mis on 1,23 protsenti Eestis 2008. a kirja pandud 50 977 kuriteost ning 6,7 % rohkem kui 2007. a. Kui 10 000 elaniku kohta registreeriti Eestis mullu keskmiselt 378 kuritegu ehk üks kuritegu 26 elaniku kohta, siis Saare maakonnas oli see näitaja üle poole väiksem – 179 kuritegu 10 000 elaniku ehk üks kuritegu 58 elaniku kohta. Veel väiksemad olid need arvud vaid Hiiumaal – vastavalt 143 ja 70. Kõrgeim oli kuritegevuse tase Harju maakonnas (491 ja 20).

Kuritegevuse kõrgeima tasemega linn Eestis oli mullu endiselt Tallinn, kus 10 000 elaniku kohta registreeriti 519 kuritegu, seega üks kuritegu 19 elaniku kohta. Kuressaares aga, mis on Eesti 15 suurema linna hulgas kõige madalama kuritegevuse tasemega, sai 10 000 elaniku kohta kirja 202 kuritegu ehk üks kuritegu 50 elaniku kohta.

Kuressaares, kus elab 42% Saare maakonna elanikest, pandi kirja 49% maakonnas registreeritud kuritegudest. Valdadest on enim kuritegusid registreeritud Kaarmal (88), arvestades kuriteod ümber 10 000 elaniku kohta, on aga maakonna kriminogeenseim kant Torgu (285) ning madalaim on kuritegevuse tase Orissaare vallas (59).

I astme kuritegusid, mille eest on raskeima karistusena ette nähtud üle viie aasta vangistust, registreeriti maakonnas 12, neist 5 Kuressaares, 2 Laimjala ja Salme vallas ning 1 Kaar-mal, Torgus ja Valjalas.

Enimlevinud on varavastased kuriteod

Suurima osa maakonnas registreeritud kuritegudest moodustavad varavastased kuriteod. Mullu registreeriti neid Eestis kokku 28 262 (55% kõigist kuritegudest), Saaremaal 295 (47%). Enamik neist, 237 olid vargused, kuid kirja pandi ka 24 kelmust, 3 väljapressimist, 1 röövimine jm. 134 varavastast kuritegu pandi kirja Kuressaares, Kaarmal oli neid 45, Kihelkonnal 14, Laimjalas 13, Pihtlas 12, Kärlal ja Salmel 11. Ainsana jäi varavastastest kuritegudest puutumata Ruhnu vald.

Arvukuselt teisel kohal (97) olid mullu isikuvastased kuriteod, millest 56% pandi toime Kuressaares (54). Seda sorti kuritegudest jäid puutumata Kihelkonna ja Ruhnu vald, olulise osa moodustasid need aga Kaar-ma (10), Lümanda (6), Laimjala (4), Pihtla (4) ja Valjala (4) vallas. 80 juhul oli tegemist kehalise väärkohtlemise, s.o teise inimese löömise või peksmisega, aga kirjas on ka 1 tapmine, 1 mõrv, 1 surma põhjustamine ettevaatamatusest, 3 piinamist, 2 vägistamist, 3 lapseealiste vastu suunatud seksuaalkuritegu.

Liikluskuritegusid registreeriti mullu 90, 82 juhul oli tegemist sõiduki juhtimisega joobeseisundis. Kuressaares sai seda sorti kuritegusid kirja 36, Kaarmal 18, ühtegi pole registreeritud Torgus ja Kihelkonnal. 76-st avaliku rahu vastasest kuriteost, millest ligi kaks kolmandikku on omavolilised sissetungid, pandi 49 toime Kuressaares, 8 Muhus ja 6 Kaarmal.

Avaliku usalduse vastaseid kuritegusid registreeriti 22 Kuressaares ja 1 Kaarmal, neist 10 juhul oli tegemist valeraha kasutamisega. Perekonna ja alaealiste vastu toime pandud süütegusid registreeriti Kuressaares 3, Kaarmal 2. Neljal juhul rikuti lapse ülalpidamise kohustust, ühel tõmmati alaealine kaasa kuriteo toimepanemisele. Veel sai kirja 3 keskkonnavastast, 2 ametialast ja 1 majandusalane kuritegu.
Kuritegude lahendamine on viimastel aastatel edenenud – 2006. a lahendati 48%, 2007. a 51,9 ja 2008. a 60,3% maakonnas registreeritud kuritegudest.

Eesti maakohtutes mõisteti mullu süüdi 11 574 ja õigeks 176 isikut (1,5%). Kuressaare kohtumajas loeti süüdimõistev otsus ette 183 mehele ja 7 naisele.
Tänavu 7 kuuga Saare maakonnas registreeritud 315 kuritegu on vähem kui kahel eelmisel aastal, kuid näiteks narkokuritegusid siis ei täheldatud, nüüd on neid registreeritud kolm. Ka vargusi on kirjas vähem (124), samas on kõvasti kasvanud arvutikelmuste arv – mulluse 1 asemel on neid juba 12.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 71 korda, sh täna 1)