Vastukaja: “Muinsuskaitse pole rahul Angla tuulikuga” (4)

Oma Saar, 7. august

Selgituseks Leisi vallavalitsusele saadetud muinsuskaitseameti märgukirja kohta olgu öeldud, et tegemist on Vilidu tuuliku hoolduse vajalikkusest teavitava täiesti tavalise standardkirjaga.

Muinsuskaitseamet on igati rahul Angla tuulikute rentniku, ettevõtja Alver Saguri restaureeritud Vilidu pukktuulikuga, mida toonitatakse ka hooldustööde märgukirjas. Leisi vallavalitsusele saadetud kirjas on toodud tuuliku restaureerimisjärgsete hooldustööde loetelu ja praktilised hooldamise nõuanded, mida hr Sagur on edukalt läbi viinud ja millest üksikud hooldustööd, nagu tiiva laudluukide talvine eemaldamine, kavatsetakse läbi viia novembri lõpuks.

Oma Saare uudistetoimetus on Leisi vallavalitsusele saadetud kirjast välja rebinud vaid väikese lõigu jahukirstu ja sõela kohta käepäraseid soovitusi jagavast teabest. Vilidu tuulik on hetkel töökorras, kõik säilinud mehhanismid toimivad ja tuulik jahvatab jahu.

Kuna tuulikust on juba Nõukogude aja algul kaduma läinud ventilaator ja tangukast, on kirjas Leisi vallavalitsusele soovitatud tulevikus tuuliku algupärane sisseseade taastada, valmistades uue tangukasti ja ventilaatori Angla Reinu tuuliku mehhanismide eeskujul. Nende taastamine on puhtalt soovituslik, mitte aga ettekirjutus või nõue, nagu seda on interpreteerinud Oma Saare anonüümne uudistetoimetaja.

Valdav osa Saaremaa pukktuulikuid jahvatas lihtjahu, kus kivide vahelt tulnud jahu langes jahutoru kaudu tuuliku 1. korrusel asuvasse jahukirstu. Väike osa pukktuulikuid moderniseeriti 20. sajandi alguses; need said moodsama jahude sortimise sisseseade, võimaldades valmistada 3–4 sorti erineva fraktsiooniga jahusid. Ka Angla Vilidu tuulikut on moderniseeritud 1930. aastatel. Kuna aga täiendused on ajaga kaduma läinud, on hetkel tuulikul taas tema algne, 1913. aasta valmimisjärgne seisukord – moderniseerimiseelne täielik töökord.

Muinsuskaitseameti märgukiri on palutud Leisi vallavalitsusel edastada ka tuulikuterühma rentnikule, nendevahelisi suhteid reguleerib rendileping. Samuti on palutud edastada märgukirja hooldustööde osa Vilidu tuulikus töötavale möldrile, kes tunneb tuuliku jooksvaid probleeme kõige paremini ning peab kursis olema tuuliku hooldustööde kavaga.

Mihkel Koppel
muinsuskaitseameti vaneminspektor

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)